Upravit stránku

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) 

č. 608/2004

 

Tzv. nařízení o označování potravin. Cílem bylo/je jednak zlepšení ochrany spotřebitele a jednak zjednodušení, lepší přehlednost a srozumitelnost legislativy.

 

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům změnilo existující pravidla pro označování potravin.

 

Nařízení seskupuje problematiku označování potraviny do jediného předpisu.

K přijetí nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům došlo dne 25. 10. 2011; nařízení nabylo účinnosti 13. 12. 2014 (u některých ustanovení až 13. 12. 2016).

 

Nařízení se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené pro konečného spotřebitele, včetně produktů dodávaných do provozů společného stravování, jakož i produktů určených k zásobování těchto provozů.

Nařízení se zabývá především označováním balených potravin (označování potravin nebalených a zabalených v zázemí prodejny je ponecháno v kompetenci členských států; nařízení pouze stanovuje, že u nebalených produktů mohou být povinnými nejvýše ty údaje, které jsou povinné u balených produktů).

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti