Upravit stránku

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Nařízení 852/2004 vychází z nařízení č. 178/2002. 

Nařízení č. 852/2004 se dá označit za faktický základ potravinového práva. Nařízení stanovuje všeobecné hygienické požadavky, které mají potravinářské podniky splňovat ve všech fázích potravinového řetězce.

Nařízení poměrně konkrétně rozpracovává povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. Nařízení představuje jakýsi minimální hygienický standard v oblasti požadavků na umístění, uspořádání a vybavení potravinářských podniků, v oblasti výroby, přípravy, skladování, přepravy a jakýchkoli dalších činností při manipulaci s potravinami.

Požadavky, které jsou uvedeny v nařízení, mají přednost před případně odlišnou právní úpravou, která by byla v českých právních předpisech.

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti