Upravit stránku

Podle Světové zdravotnické organizace bylo v roce 2016 přibližně 13 % světové dospělé populace obézní a 39 % mělo nadváhu. Tento stav je hlavně způsoben životním stylem současné populace, zejména pak nesprávnou výživou a nedostatkem pohybu. Zároveň je však v současné době více a více spotřebitelů, kteří se zajímají o výživovou hodnotu potravin. Chtějí mít možnost si vybrat takové potraviny a nápoje, které jsou v souladu s jejich přesvědčením o vyvážené stravě a které podporují jejich zdraví. Na tuto potřebu spotřebitelů reagovala již před několika lety Evropská komise (ve spolupráci s výrobci potravin) rozhodnutím o uvádění výživových údajů na obalech potravin. 

V současné době jsou výživové údaje povinnou součástí většiny potravin. Dle nařízení Evropské unie č. 1169/2011 musí být od 13. prosince 2016 na všech obalech potravin uvedeno 7 konkrétních výživových údajů – energetická hodnota, množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. Tyto údaje lze podle nařízení EU č. 1169/2011 získat buď laboratorním rozborem, který je však zpravidla časově a hlavně finančně náročný, nebo výpočtem, který může být pracný a zdlouhavý. Z těchto důvodů společnost QSL vyvinula inovační aplikaci Etiketomat, pomoci které lze spočítat 7 výše zmíněných povinných výživových údajů. Na vývoji této webové aplikace pracovali odborníci z QSL ve spolupráci s řadou odborných institucí (např. VŠCHT Praha, Svaz pekařů a cukrářů, ÚZEI). Při vývoji databáze potravin v Etiketomatu byla také použita vysoce odborná německá publikace Food Composition and Nutrition Tables (autoři Souci, Fachmann, Kraut), kterou vydalo německé Ministerstvo zemědělství v roce 2016.

Služba Etiketomat přináší výrobci potravin řadu výhod: i) jistotu správnosti výpočtu; ii) výpočet v souladu s aktuální legislativou; iii) nízkou cenu výpočtu (řádově ve stokorunách) ve srovnání s laboratorní analýzou; iv) rychlost a snadnost, s kterou lze výpočet provést; v) databáze potravin Etiketomatu kompiluje data z několika ověřených výživových databází (česká, slovenská, dánská, anglická), takže data z různých zdrojů jsou pohromadě na jednom místě; vi) recepturu svého výrobku, a tím i největší výrobní tajemství své firmy, nemusíte posílat žádné třetí straně, ale jednoduše si výživové údaje spočítáte samia vii) snadná dostupnost Etiketomatu – jedná se o webovou aplikaci, do které se pouze přihlásíte, nabijete si kredit a můžete začít počítat.

V případě, že výpočet výživových údajů nechce zákazník provádět sám, lze v Etiketomatu využít služby ,,Zadat bez starosti‘‘ a odborníci z QSL vám výpočet provedou sami. Samotný výpočet výživových údajů vypadá následovně: v aplikaci se vloží jednotlivé složky potraviny (výrobku), jejich množství a ztráta celkové hmotnosti, ke které dochází během zpracování. Etiketomat pak automaticky přepočte výživové údaje na základě dat uložených ve své databázi a výsledek zobrazí v podobě přehledné tabulky. Je to rychlé, snadné a spolehlivé.

Rok a půl poté, co vstoupila v platnost povinnost uvádět výživové údaje na etiketách, Etiketomat využilo 1117 výrobců a bylo jimi provedeno 3312 úspěšných výpočtů.

Podobně jako jiné aspekty v označování potravin i značení výživových údajů se stále vyvíjí, a to zejména jako reakce na výživový stav světové populace a také na potřeby běžných spotřebitelů. V blízké budoucnosti lze pravděpodobně očekávat změnu v pravidlech o uvádění výživových údajů (a také složení) na alkoholických nápojích. V současnosti podle nařízení 1169/2011 platí, že nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2 % nemusí mít na etiketě uvedeny výživové údaje (a ani složení). Avšak tento přístup se nelíbí některým spotřebitelským organizacím a i samotná Evropská komise předpokládá, že se v budoucnu změní a že všechny alkoholické nápoje budou nějakým způsobem označeny údaji o výživové hodnotě. V nedávné době vydali producenti alkoholických nápojů návrh, jak by mělo vypadat uvádění výživových údajů na jejich produktech a tento návrh bude dále posuzován Evropskou komisí. 

Další novinkou na trhu EU v oblasti výživového značení potravin může být zavedení tzv. semaforů škodlivosti, které by měly spotřebiteli usnadnit orientaci ve výběru vhodné potraviny z hlediska výživového složení. Tento koncept výživového značení (v podobě semaforu) je zaveden ve Velké Británii a je založen na barevném znázornění (zelená, oranžová a červená) na obalu potravin podle toho, v jaké míře jejich složení (resp. obsah cukrů, tuků, nasycených mastných kyselin a soli) zatěžuje organismus (vyhovuje/nevyhovuje nastaveným limitům). Podobný koncept značení v celé EU chce zavést pět mezinárodních výrobců potravin (Nestlé, Unilever, Mondelez, Pepsi Cola, Coca-Cola), kteří v dubnu 2018 podali svoji vizi semaforového značení na půdu EU.

Společnost QSL je připravena reagovat na případné změny a novinky v uvádění výživových údajů na potravinách. Například v případě jednotného zavedení semaforů škodlivosti bude webová aplikace Etiketomat upravena tak, aby bylo (po spočítání výživových údajů dané potraviny) jasně zřetelné, do které ze tří skupin (zelená, oranžová a červená) daný výrobek spadá.

Neváhejte se na nás obrátit, služba Etiketomat je tu pro každého, kdo potřebuje spolehlivý, snadný, rychlý a cenově přijatelný způsob získání výživových údajů potravin.

Tým QSL

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti