Upravit stránku

Výrobci potravin i spotřebitelé získali na konci listopadu 2017 od Evropské komise návod, jak snížit množství akrylamidu v pečených a smažených potravinách na minimum. Dne 21. listopadu 2017 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. EU chce tímto nařízením snížit výskyt toxického akryalmidu v potravinách na minimum a omezovat tak riziko vzniku rakoviny. Podle nařízení budou muset provozovatelé potravinářských podniků (PPP) nastavit své výrobní postupy tak, aby obsah akrylamidu v potravinách nepřesáhl tzv. porovnávací hodnoty. Nařízení se týká hranolek, bramborových lupínků a některých dalších bramborových výrobků, chleba, snídaňových cereálií, některého jemného pečiva, kávy, náhražek kávy a některých potravin pro malé děti a kojence. V nařízení Komise (EU) 2017/2158 jsou také uvedeny požadavky na odběr vzorků a analýzu obsahu akrylamidu, kterými se PPP musí řídit při ověřování množství akrylamidu ve výrobcích. Nařízení je použitelné od 11. dubna 2018.

Zdroj: Tým QSL

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti