Upravit stránku

Jaké údaje musejí být na výrobku uvedeny

Minimální požadavky na značení nebalených výrobků podle platné legislativy jsou tyto:

 • název výrobku,
 • alergeny,
 • obchodní název a platná adresa výrobce,
 • datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti,
 • vypsání hlavní složky výrobku (pokud stanoví vyhláška).

Většina těchto požadavků na označování nebalených potravin vychází z legislativy Evropské unie. Platná adresa výrobce a vypsání hlavní složky výrobku, stanoví-li tuto povinnost vyhláška, jsou specifickými požadavky českého právního řádu. Dlužno dodat, že žádná vyhláška, která by uváděla povinnost uvádět hlavní složku výrobku, zatím v platnosti není. V budoucnu se to však může změnit a je třeba na to být připraven.

Kam jaké informace umístit

Zákon rozděluje tři úrovně umístění informací o nebaleném výrobku. Zároveň říká, co na dané úrovni uvádět.

 1. V těsné blízkosti potraviny (cedulka se potraviny dotýká, nebo téměř dotýká)
  Sem patří název výrobku, jméno a adresa výrobce, který potravinu vyrobil, údaj o hlavní složce, údaj o třídě jakosti a země původu. Poslední tři informace (hlavní složka, třída jakosti, země původu) se musejí uvádět pouze, pokud tak stanovuje nařízení EU .
 2. V místě prodeje (vitrína obslužného pultu, stojan, tabule, cedule, atp.)
  Zde prodejce musí kupujícího seznámit s datem použitelnosti (lze také uvést na etiketě zboží zabaleného na přání zákazníka) a údaj o přítomnosti alergenu.
 3. Na vyžádání spotřebitele (nebo jiná forma umístění)
  Spotřebitel má nárok na podrobné složení výrobku, který kupuje a také na množství zdůrazněné složky. Tyto informace mu musí sdělit obsluha nebo je prodejce musí viditelně zpřístupnit v místě prodeje.

Máte v označování nebalených potravin jasno?

Všechna tato opatření se řídí jediným cílem: usnadnit spotřebitelům cestu k informacím a tím také zvýšit jejich bezpečnost. Aplikace nových principů ale neprobíhá vždy úplně hladce. Ve společnosti QSL každý den přicházíme do kontaktu s výrobci i prodejci potravin a víme, s jakými problémy se v souvislosti s novými pravidly pro označování potravin potýkají. Věříme, že vám tento článek pomůže k lepšímu pochopení zásad označování nebalených potravin. A pokud přesto nějaké nejasnosti přetrvají, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme.

Kontaktní osoba

Ing. Iveta Baudyšová, jednatel
Tel.: +420 606 638 871
E-mail: info@qualitysl.cz

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti