Upravit stránku
05.11.2018QSL s.r.o.

Etiketomat.cz, nástroj pro výpočet nutričních hodnot, si oblíbila řada českých výrobců a prodejců potravin. Pomáhá jim plnit zákonnou povinnost, která od roku 2016 nařizuje uvádět na potravinách základní výživové údaje. Už půl roku po tomto nařízení ušetřil Etiketomat výrobcům a dodavatelům několik milionů korun. Nyní získal mezinárodní certifikaci EuroFIRu, která potvrzuje, že se uživatelé mohou na jeho výpočty spolehnout. 

Etiketomat byl k certifikaci doporučen Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Jeho databáze složení potravin, kterou spravuje spolu s Výzkumným ústavem potravinářským Praha, v.v.i., slouží Etiketomatu jako jeden ze zdrojů informací. Testování provedla mezinárodní nezisková organizace EuroFIR. Ta shromažďuje nejlepší dostupné informace o složení potravin a podporuje využití těchto údajů jak ve sféře výzkumné, tak komerční. Testování probíhalo od června do srpna letošního roku, kdy jsme obdrželi 10 receptur jednoduchých i složitějších jídela nechali Etiketomat, aby vypočítal jejich nutriční hodnoty. U týchž potravin provedl EuroFIR svou vlastní analýzu pomocí výpočtu QIB/NIS a nakonec porovnal své výsledky s našimi. Testování potvrdilo, že Etiketomat počítá správně a že veškeré naměřené hodnoty odpovídají nařízením Evropské unie. 

Aplikace spočítá nutriční hodnoty během pouhé chvilky 

Etiketomat.cz funguje od roku 2015. Jeho přínos pro výrobce a dodavatele se ještě zvýšil v prosinci roku 2016, kdy vešlo v platnost nařízení Evropské unie č. 1169/2011. Podle něj musí být na většině potravin uvedeno sedm základních výživových údajů – energetická hodnota, množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. Takové informace je možné získat výpočtem pomocí složitého vzorce či laboratorní analýzou, ale obě tyto metody jsou časově a finančně náročné. Etiketomat přinesl jednoduché řešení této problematiky. Stačí, aby uživatelé do aplikace zadali příslušnou recepturu, a okamžitě získají výsledné nutriční hodnoty dané potraviny. Pro výpočet používáme vlastní algoritmus a neustále se rozšiřující databázi, která v současnosti čítá více než 1250 složek a surovin a několik desítek tisíc hodnot nutrientů. 

Etiketomat šetří také náklady 

Naše aplikace skýtá výhody nejen po stránce časové, ale i finanční. Zatímco ceny laboratorních rozborů začínají na 5000 Kč, výpočet na Etiketomat.cz přijde uživatele v průměru na 250 Kč. Celkově Etiketomat.cz posloužil už 1200 uživatelů a úspěšně provedl necelé 4000 výpočtů.