Upravit stránku

Etiketomat.cz, nástroj pro výpočet nutričních hodnot, si oblíbila řada českých výrobců a prodejců potravin. Pomáhá jim plnit zákonnou povinnost, která od roku 2016 nařizuje uvádět na potravinách základní výživové údaje. Už půl roku po tomto nařízení ušetřil Etiketomat výrobcům a dodavatelům několik milionů korun. Nyní získal mezinárodní certifikaci EuroFIRu, která potvrzuje, že se uživatelé mohou na jeho výpočty spolehnout. 

Testování provedla mezinárodní nezisková organizace EuroFIR která k testování vybrala Etiketomat.cz v rámci projektu EU NASCENT (software pro značení výživových údajů a tvrzení: servis, školení a inovace nabízené malým a středním podnikům a podnikatelskému sektoru v Evropě – GA 739622). Na projektu NASCENT díky dlouholeté spolupráci s EuroFIR participoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací, resortní organizace Ministerstva zemědělství.  EuroFIR shromažďuje nejlepší dostupné informace o složení potravin a podporuje využití těchto údajů jak ve sféře výzkumné, tak komerční. Testování probíhalo od června do srpna letošního roku, kdy jsme obdrželi10 receptur jednoduchých i složitějších jídela nechali Etiketomat, aby vypočítal jejich nutriční hodnoty. U týchž potravin provedl EuroFIR svou vlastní analýzu pomocí výpočtu QIB/NIS a nakonec porovnal své výsledky s našimi. Testování potvrdilo, že hodnoty vypočtené systémem Etiketomat jsou v mezích tolerancí uvedených v Pokynech pro příslušné orgány pověřených kontrolou shody s právními předpisy EU s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě. http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/publikace-a-dokumenty/prirucky-pro-provozovatele/prirucka-pro-provozovatele-3.html

Aplikace spočítá nutriční hodnoty během pouhé chvilky 

Etiketomat.cz funguje od roku 2015. Jeho přínos pro výrobce a dodavatele se ještě zvýšil v prosinci roku 2016, kdy vešlo v platnost nařízení Evropské unie č. 1169/2011. Podle něj musí být na většině potravin uvedeno sedm základních výživových údajů – energetická hodnota, množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. Takové informace je možné získat výpočtem pomocí složitého vzorce či laboratorní analýzou, ale obě tyto metody jsou časově a finančně náročné. Etiketomat přinesl jednoduché řešení této problematiky. Stačí, aby uživatelé do aplikace zadali příslušnou recepturu, a okamžitě získají výsledné nutriční hodnoty dané potraviny. Pro výpočet používáme vlastní algoritmus a neustále se rozšiřující databázi, která v současnosti čítá více než 1250 složek a surovin a několik desítek tisíc hodnot nutrientů. 

Etiketomat šetří také náklady 

Naše aplikace skýtá výhody nejen po stránce časové, ale i finanční.Zatímco ceny laboratorních rozborů začínají na 5000 Kč, výpočet na Etiketomat.cz přijde uživatele v průměru na 250 Kč. Celkově Etiketomat.cz posloužil už 1200 uživatelů a úspěšně provedl necelé 4000 výpočtů. 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti