Upravit stránku

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina vydala na konci loňského roku zákaz uvádění pstruhů ze sádek v Pravíkově na Pelhřimovsku do oběhu. Ve svalovině vzorku pstruhů, odebraného v rámci provádění monitoringu cizorodých látek v potravinách a surovinách živočišného původu, byly nalezeny rezidua leukomalachitové zeleně (LMG). Malachitová zeleň a leukomalachitová zeleň jsou látky zakázané pro použití u ryb určených k potravinovým účelům.

 

Zdroj: SVS