Upravit stránku

Novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení.

Novela č. 212/2014 Sb. upravuje údaje o živočišných produktech, které se musí hlásit v místě určení dané krajské veterinární správě, a to následovně: k stávajícím údajům (z 125/2011 Sb.) přibyl údaj o předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty.

Dále novela upravuje dobu nahlášení zásilky živočišných produktů, kdy je tato doba prodloužena z původních 24 hodin na 48 hodin před příchodem živočišných produktů z jiných členských států na místo určení. Informace musí příjemce oznámit krajské veterinární správě pouze prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy tj. formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.svscr.cz, žádným jiným způsobem. Novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb. nabývá účinnosti dne 3. 10. 2014.

Zdroj: SVS ČR


Informační povinnost příjemcům vybraných rostlinných produktů v místě určení

Dne 2. 10. 2014 vláda ČR vydala nařízení č. 211/2014 Sb., které mj. ukládá provozovatelům potravinářských podniků (PPP) povinnost informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) o dovozu některých druhů čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor. Nařízení se týká pouze potravin dovezených do ČR s cílem jejich prodeje nebo dalšího zpracování na území ČR, nikoliv potravin, jejichž místo určení se nachází mimo ČR.

Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle nařízení vlády poskytnout dozorovému orgánu: druh potraviny přicházejícího na místo určení, množství potraviny přicházejícího na místo určení, členský stát a název a adresu PPP odesílajícího potravinu na místo určení, adresu místa určení a příjemce potraviny, předpokládaná prodejní jednotková cena v místě určení bez daně z přidané hodnoty.

Tyto povinné informace má PPP dodat místně příslušnému inspektorátu SZPI, a to minimálně 48 hodin před doručením potraviny na místo určení. Pro dodání těchto informací může PPP zvolit listinnou formu nebo elektronicky ve formě tabulky „Nahlášení potravin-formulář“, která je společně s dalšími podrobnými informacemi k dispozici na webu SZPI. Nařízení č. 211/2014 Sb. nabývá účinnosti dne 3. 10. 2014.

Zdroj: SZPI, Nařízení č. 211/2014 Sb.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti