Upravit stránku

 

 

Bezpečnostní listy na nebezpečné chemické látky nebo směsi musí být sestaveny podle přílohy II Nařízení REACH (1907/2006).

Tato příloha byla novelizována nařízením 2020/878. Podle této novely musí být formát bezpečnostního listu povinně upraven od 1.1.2023.

Hlavními novinkami nového formátu je hodnocení nebezpečnosti ED (endokrinní disruptory) to znamená látek poškozujících hormonální činnost organismu.

Ve formátu se toto nově hodnotí v pododdíle 2.3, v pododdíle 11.2 a pododdíle 12.6. Dále jsou požadovány nové informace o fyzikálně-chemických vlastnostech,

a celá řada dalších drobných úprav a doplnění v souladu s formátem a požadavky přílohy II.

Nařízení se týká celého portfolia chemických výrobků, pro spotřebitele jsou to čistidla, prací prostředky, barvy, autokosmetika, všechny chemické směsi, které jsou nebezpečné a pro distribuční sít je povinný bezpečnostní list.

Odkaz na nařízení: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&qid=1670623508365&from=CS

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti