Upravit stránku

Novinky s ohledem na značení vína, které vstoupí v platnost 8. prosince letošního roku

Povinnost uvádět výživové údaje a seznam složek v rámci značení výrobků z révy vinné je možné dle čl. 6 pátého odstavce nařízení (EU) 2021/2117 vyžadovat od 8. 12. 2023. Produkty vyrobené před tímto datem výše zmíněné položky obsahovat nemusí a do vyčerpání zásob smí být dodávány na trh.

Výživové údaje a seznam složek je třeba uvádět v označení tuzemských i zahraničních výrobků naplněných do obalů určených pro spotřebitele, a to v českém jazyce. Pokud budou výrobky nabízeny k prodeji formou komunikačních prostředků na dálku (např. v e-shopu), musí znát kupující povinné údaje ještě před dokončením nákupu a také v momentě doručení. Povinné údaje musí obsahovat rovněž průvodní doklady, dochází-li k přepravě výrobku mezi členskými zeměmi Evropské Unie.

Výživové údaje musí obsahovat informace uvedené v nařízení (EU) 1169/2011.

Výživové údaje smí být omezeny jen na energetickou hodnotu, kterou lze vyjádřit symbolem „E“ pro energii. V tomto případě se ale úplné výživové údaje uvedou elektronickými prostředky identifikovatelnými na obalu či etiketě výrobku.

Seznam složek, který vždy uvádí výraz „složení: …“, musí být na nádobě vyobrazen ve stejném zorném poli se všemi povinnými údaji, přičemž velikost písma povinných údajů je stanovena od 1,2 mm výše. Jednotlivé složky mají být uvedeny v sestupném pořadí dle hmotnosti v okamžiku jejich užití při výrobě produktu. Jestliže je seznam složek uveden přímo v označení produktu, musí obsahovat veškeré názvy látek způsobující alergie a nesnášenlivost. Dané látky musí být zvýrazněny tak, aby je šlo jednoznačně odlišit od ostatních složek v seznamu. Pokud je seznam složek k dispozici v elektronické formě (nikoliv fyzicky na etiketě výrobku), musí etiketa či obal výrobku obsahovat všechny látky způsobující alergie a nesnášenlivost uvedené slovem „obsahuje“. 

Nařízení (EU) 2019/934 stanoví v příloze I části A tabulky 2 úplný seznam „enologických sloučenin“, tedy přídatných a pomocných látek, které smí být použity při výrobě produktů z révy vinné. 

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti