Upravit stránku

Dne 9. června 2016 vyšla změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích (č. 110/1997 Sb.). Připravili jsme pro Vás pár důležitých bodů, o kterých změna zákona hovoří:

 • Byly doplněny nové definice (např. prodejní úsek) a definice druhů tabáku.
 • Povinnosti PPP byly doplněny o uchovávání potravin a vyřazování potravin z trhu.
 • Jsou rozšířeny oznamovací povinnosti o vývozech zeleniny a uvádění zeleniny na trh.
 • Ruší se povinnost velkých obchodníků uvádět procentuální podíl zdrojů 5 nejvíce prodávaných potravin.
 • Je definováno malé množství potravin, u kterých se nemusí uvádět výživové údaje.
 • Jsou rozšířeny povinnosti PPP, který provozuje stravovací služby (např. uvádět název pokrmu, množství, trvanlivost a podmínky uchovávání).
 • Jsou stanoveny podmínky pro označování výrobků názvem a logem „Česká potravina“.
 • Bezpečné potraviny prodávané velkými výrobci, které již nejsou v souladu s legislativou (nutno specifikovat, v čem), se mohou bezplatně poskytovat sociálním a charitativním službám.
 • Zcela je přepracovaná část týkající se tabáku a tabákových výrobků.
 • Jsou upřesněny kompetence kontrolních orgánů. Kontrolní činnost se rozšiřuje o Ministerstvo obrany. Rozšiřují se informační povinnosti GŘ cel.
 • Je zakotvena oznamovací povinnost na poskytování informací v systému RASFF a pravidla náhrad za posouzení výrobků.
 • Rozšiřuje se výčet správních deliktů.
 • Jsou rozšířeny okruhy, které budou upraveny vyhláškami.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti