Upravit stránku

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila ve sto padesáti šesti prodejnách potravin dodržování požadavků na označování nebalých potravin dle příslušných národních a evropských předpisů. Inspektoři zjistili porušení těchto předpisů v 65 prodejnách a jednalo se především o absenci následujících údajů, které dle požadavků musí obchodník viditelně umístit do těsné blízkosti nabízené nebalené potraviny např. na ceduli nebo regálový štítek:

  • jméno výrobce potraviny a adresa sídla (56 nevyhovujících zjištění)
  • informace o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie (45 nevyhovujících zjištění)
  • informace o datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti (23 nevyhovujících zjištění)
  • zákonný název nebalené potraviny (19 nevyhovujících zjištění)
Obchodníci chybně označují nebalené potraviny

Ve 27 případech provozovatel nebyl schopen poskytnout informace o složení potraviny.

SZPI zahájí s prodejci, u kterých kontrola zjistila nevyhovující označení nebalených potravin, správní řízení o uložení pokuty. Inspekce zároveň upozorňuje spotřebitele, že i u nebalených potravin mají na uvedené informace nárok. Vzhledem ke zcela neuspokojivé situaci se kontrole těchto povinností bude SZPI i nadále intenzivně věnovat.

zdroj: szpi.gov.cz

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti