Upravit stránku

Pro zajímavost: V rámci schvalovacího procesu se sešlo přibližně 44 000 zdravotních tvrzení z různých členských států EU. Z nich se posuzovalo celkem 4185 tvrzení. V současné době podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána s výjimkou tvrzení, která jsou schválena a uvedena v seznamu schválených tvrzení. Tato tvrzení jsou vědecky doložena, tzn. je znám mechanismus působení účinné složky, její příznivý nebo fyziologický účinek a potřebné množství k dosažení požadovaného účinku. Většinou se jedná o vitamíny nebo minerální látky.

Pro představu si uveďme, jaká tvrzení nejsou přípustná a jak nesmí vypadat. Je zřejmé, že tvrzení nesmí být nepravdivé, klamavé či dvojsmyslné. Nesmí vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin, nebo odkazovat na změny tělesných funkcí. Taktéž není dovoleno odkazovat na míru nebo množství úbytku tělesné hmotnosti. Zdravotní tvrzení nesmí nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat. Také nesmí tvrdit, že výrobek předchází nemocem nebo léčí, anebo naznačuje, že pokud spotřebitel nebude konzumovat určitou potravinu, ovlivní to negativně jeho zdraví.

Použití zdravotního tvrzení se týká jakýkoliv slov, údajů, obchodních značek, ochranných známek či jiných symbolů, které jsou umístěny na obalu či jiných reklamních materiálech nebo v propagačních kampaních.

Povolená zdravotní tvrzení jsou popsána v jednotlivých nařízeních (nařízení komise (EU) č. 432/2012 a nařízení komise (EU) č. 536/2013). Tato nařízení se netýkají rostlin (bylin); pro ně existuje zvláštní tzv. „on hold“ seznam. Je to seznam vytvořený pro dočasné použití zdravotních tvrzení, která doposud nebyla posouzena, a Evropská komise k nim nevydala jasná rozhodnutí. Například nově se zamítlo použití zdravotního tvrzení o sušených švestkách, že mohou přispívat k normální činnosti střev (nařízení komise (EU) 2015/1886). Je tedy nutné neustále sledovat a hlídat nově vydaná stanoviska, aby výrobce zamezil nesrovnalostem ohledně označování svých potravin.

Zdroj: SZPI, Úřední věstník EU

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti