Upravit stránku

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol potravin z dovozu zjistila dvě nevyhovující šarže čajů původem z Číny. Jednalo se o čaj označený Bai Ya Qi Lan, který nevyhověl při rozborech pro přítomnost pesticidu lufenuron a čaj označený Jasmine Pearl, který  nevyhověl při rozborech pro přítomnost pesticidů buprofezin  a dinotefuran. Dodavatelem uvedených šarží čaje je společnost CHANGSHA WUFENG TEA CO., LTD, ADD.: 325, Xingsha Ave., Xingsha, Changsha, HUNAN, Čína. Příjemcem zásilky v ČR je společnost Expect spol. s.r.o. Husova 23, Hořice 50801. Šarže SZPI nevpustila do vnitřního trhu EU z důvodu přibližně pětinásobného překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost pesticidů. Vzhledem k zásahu SZPI před uvedením produktů do oběhu v ČR, resp. EU nebyli tuzemští spotřebitelé nevyhovujícím čajům vůbec vystaveni.

 

Zdroj: SZPI