Upravit stránku

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie, kterým upravuje požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy a požadavky na složení potravin. Kromě požadavků na označování balených potravin stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím označování potravin a požadavků upravených v zákoně se na obalu pro spotřebitele uvede dalších 12 údajů jako upozornění na nevhodnost pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy či údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek nejen číselným údajem, ale i v procentech, přičemž tento údaj lze uvést rovněž v grafické podobě. Vitaminy a minerální látky a jejich formy, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, jsou stanoveny v přílohách k této vyhlášce. V příloze 1 je uveden název rostliny, část rostliny a nejvyšší přípustné množství v denní dávce. Označování doplňků stravy nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat a obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství živin. Požadavky na složení potravin definují ve vyhlášce podmínky přidávání vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek do potravin. Látky, které nelze použít při výrobě jsou uvedeny v příloze číslo 2 k této vyhlášce.Dobrá zpráva pro výrobce a prodejce je,  že potravina uvedená na trh nebo označená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky může být prodávána do vyčerpání zásob. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-58  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti