Upravit stránku

Vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy

1. července letošního roku vstoupila v účinnost vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 2, 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024. 

Provozovny poskytující stravovací služby by měly zbystřit. 

Lze zamezit plýtvání s potravinami. Vyhláška zavádí novinky v souvislosti s možností zchlazovat/zmrazovat pokrmy i „na konci“ stanovené doby spotřeby-výdeje (dosud se tyto pokrmy už s úmyslem zchladit/zmrazit musely vyrábět, tzn. nemohlo dojít k zachlazení/zamrazení v průběhu ani na konci doby výdeje). 

Vyhláška také nově přesně definuje, na kolik stupňů Celsia smějí být zahřáty oleje/tuky nebo jaké jsou mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů.

K dalším změnám patří stanovení konkrétních limitů, popř. nepřítomnosti, pro bakteriální původce onemocnění jako je třeba salmonela, indikátorové mikroorganismy např. v podobě Escherichia coli, koliformní bakterie, stafylokoky a jiné. 

Existují také limity pro stěry odebrané z míst a zařízení používaných při výrobě a manipulaci s pokrmy (pozn. po čištění a dezinfekci).

Ustanovení týkající se teplot olejů/tuků + mikrobiologické limity (pokrmy + stěry) vstoupí v účinnost od 1. 1. 2024.

Naše společnost Vám ráda nabídne testování daných parametrů. V případě zájmu nás proto neváhejte kontaktovat. Necháme Vaše pokrmy zkontrolovat nebo zajistíme stěry. Následně Vám laboratorní výsledky vysvětlíme.

Získáte tak jistotu, že Váš provoz a nabízené pokrmy jsou v souladu s platnými legislativními požadavky. 

Dané analýzy nejsou ze zákona povinné, ale vřele je doporučujeme! Touto vyhláškou se totiž budou řídit příslušné státní orgány/instituce při kontrolách stravovacích zařízení.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-121

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti