Upravit stránku

V dubnu letošního roku byla vydána dlouho očekávaná novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Zde jsou tři změny které budou platné od 1. října 2021 – označování výrobce, nakládání s rozbalenými potravinami a vyřazení potravin

 

Označování výrobce

 

Nově na výrobcích můžeme najít až dvě možné adresy u výrobce potraviny. Pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku nalézá v jiné zemi než provozovna, ve které byla potravina vyrobena, tak musí být na výrobku jasně uvedeny obě země.  

V novém ustanovení § 9 písm. c zákona o potravinách a tabákových výrobcích jsou upravena pravidla označování výrobce.

Dle tohoto ustanovení lze při uvádění potraviny na trh poskytnout informaci o jejím výrobci výrazem „výrobce:“ nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, pokud za touto informací následuje jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.

Pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku a jeho provozovna, ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede se také název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem: „provozovna“.

Nakládání s rozbalenými potravinami 

 

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích upravuje pravidla nakládání s rozbalenými potravinami v ustanovení § 3 odst. 1 písm. l). Toto ustanovení zakládá povinnost provozovatele potravinářského podniku přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety.

Novelou je tato povinnost rozšířena o povinnost zaznamenání data rozbalení potraviny.

 

Vyřazení potravin 

 

Vyřazování potravin je upraveno v ustanovení § 3 odst. 1 písm. q) zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela zakládá v daných případech povinnost kromě neprodleného vyřazení potraviny z dalšího uvádění na trh také povinnost potraviny odděleně umístit a připojit informaci o jejich vyřazení.

Novela zároveň rozšiřuje případy, kdy musí k vyřazení potravin dojít. Nově musí také být vyřazeny potraviny, které:

  • obsahují látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin,
  • mají prošlé datum minimální trvanlivosti a nejsou bezpečné,
  • jsou balené do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením.

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti