Upravit stránku

Dne 9. června 2016 vyšla změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích (č. 110/1997 Sb.). Připravili jsme pro Vás pár důležitých bodů, o kterých změna zákona hovoří:

  • Přiměřené zkrácení data minimální trvanlivosti nebo použitelnosti, pokud byla potravina rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí a stanovení podmínek pro další uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti výrobku
  • Potraviny určené pro zvláštní výživu a doplňky stravy smí být uváděny na trh pouze balené
  • Vyřazení potravin z dalšího uvádění na trh, pokud jsou baleny do obalů, které neodpovídají požadavkům dle předpisu Evropské unie nebo vyhlášky o hygienických požadavcích, jsou nedostatečně nebo nesprávně označené, neodpovídají požadavkům jakosti, jsou páchnoucí nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo chemicky či mikrobiologicky narušené
  • Ve všech fázích uvádění potraviny na trh musí být k dispozici doklad o původu zboží
  • Potraviny lze na obalech označit slovy „česká potravina“ pomocí grafického znázornění, které je stanovené prováděcím právním předpisem, označující, že země původu potraviny je Česká republika (více čtěte zde – česká potravina)
  • Označování tabákových výrobků určených ke kouření musí výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce či distributor zajistit podle stanoveného právního předpisu
  • Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která se týká kontrol ohledně dodržování povinností stanovených pro reklamu na potraviny, deklarací všech informací na etiketách určených pro potraviny, zemědělské výrobky či tabákové výrobky a kontroly nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti