Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Nové účinné předpisy:

Vyhláška č. 47/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky o požadavcích na pokrmy

Cíle návrhu:

Účelem vyhlášky je zajištění vysoké úrovně kvality pokrmů a zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, a to zejména s důrazem na nejnovější vědecké poznatky. Požadavky této vyhlášky jsou určeny pro provozovatele potravinářských podniků, kteří provozují stravovací službu.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7310022.htm

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Cíle návrhu:

Hlavními cíli vyhlášky je získat přesná data o vybraných plastových výrobcích (resp. odpadu z těchto výrobků) za účelem vykazování dat Evropské komisi a zlepšit nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky. Těchto cílů by mělo být dosaženo zejména získáním dat z evidencí vedených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu a autorizované obalové společnosti.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7485085.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc březen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/445 ze dne 23. února 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Colli Bolognesi Classico Pignoletto“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/452 ze dne 24. února 2023 o registraci zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Grappa della Valle d“ Aosta / Grappa de la Vallée d'Aoste')
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/461 ze dne 27. února 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Prosciutto di Parma“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/467 ze dne 3. března 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Prosciutto di San Daniele“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/493 ze dne 28. února 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cebolla de la Mancha“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/494 ze dne 28. února 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Emmental français est-central“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/504 ze dne 1. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Dalmatinska janjetina“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/505 ze dne 1. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Azeitona Galega da Beira Baixa“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/512 ze dne 2. března 2023, kterým se schvaluje nevýznamná změna specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aceto Balsamico di Modena“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/562 ze dne 6. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Antakya Künefesi“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/563 ze dne 6. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Íslenskt lambakjöt“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/579 ze dne 8. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sörmlands Ädel“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/582 ze dne 9. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Суджук Търновски / Sudzhuk Tarnovski“ / „Търновски Суджук / Tarnovski Sudzhuk“ (TSG))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/666 ze dne 16. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Olio Campania“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/677 ze dne 17. března 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ricotta di Bufala Campana“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/678 ze dne 17. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Slavonska kobasica“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/690 ze dne 22. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kangra tea“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/691 ze dne 22. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Komiški rogač“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/700 ze dne 29. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Plăcintă dobrogeană“ (CHZO))

Limity reziduí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/454 ze dne 2. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky toltrazuril s ohledem na její maximální limit reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/465 ze dne 3. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity arsenu v některých potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/466 ze dne 3. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2023/466 ze dne 3. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v nebo na některé produkty (Úř. věst. L 68, 6.3.2023)
Nařízení Komise (EU) 2023/679 ze dne 23. března 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyridaben, pyridát, pyriproxyfen a triclopyr v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/448 ze dne 1. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/507 ze dne 7. března 2023, kterým se od 8. března 2023 stanoví dovozní cla použitelná na některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/513 ze dne 8. března 2023, kterým se mění přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404,pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, kterým je povolen vstup do Unie pro masné výrobky z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a pro vejce a vaječné výrobky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/514 ze dne 8. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o vysoce rafinované produkty, seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol a zahrnutí Moldavska na seznam třetích zemí oprávněných ke vstupu do Unie pro zásilky vajec určených k umístění na trhu jako vejce třídy A (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2020 ze dne 3. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/472]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2020 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/474]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2020 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/477]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 53-59/2020 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/478-484]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/573 ze dne 10. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o záznamy pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké na seznamech povolených třetích zemí pro vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů z drůbeže, čerstvého masa a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71 a 72/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/520, 521] (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/523] (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 204/2022 ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/621]

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/463 ze dne 3. března 2023, kterým se povoluje uvedení osteopontinu z hovězího mléka na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise v delegované pravomoci (EU) 2023/439 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 umožňující používání nikotinamid ribosidchloridu jako zdroje niacinu v potravinách pro zvláštní lékařské účely a úplnou náhradu stravy pro kontrolu hmotnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/440 ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití karbomeru v doplňcích stravy (Text s význame pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/441 ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehydu na unijní seznam látek určených k aromatizaci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/447 ze dne 1. března 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o používání glukosylované steviol-glykosidy jako sladidla (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/515 ze dne 8. března 2023, kterým se obnovuje schválení účinné látky abamektin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/589 ze dne 10. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z bílkovinných hydrolyzátů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/648 ze dne 20. března 2023, kterým se povoluje zdravotní tvrzení při označování potravin a odkazující na snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/667 ze dne 22. března 2023, kterým se povoluje uvádění sušených ořechů Canarium indicum L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE BŘEZNA

Varování SZPI spotřebitelům: kuřecí maso se salmonelou v tržní síti
autor: SZPI

V rámci průběžných intenzívních kontrol bezpečnosti potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila nebezpečnou potravinu s názvem: „KUŘE A KVALITA BEZ DROBU KURCZAK ČERSTVÉ DĚLENĚ DRUBEŽI MASA“, označení šarže: 20230211, datum použitelnosti: 19.02.2023, výrobce: Firma KABANOS, Kojs Miroslaw i Johanna Kojs – Kowalczyk sp.j., ul. Spóldzielców 1, 34-480 Jablonka, země původu: Polsko.

Celý článek zde

 

Kontroly pesticidů 2022: nejbezpečnější potraviny z ČR a EU, riziko představují třetí země
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce každoročně provádí intenzívní kontrolní akci se zaměřením na přítomnost reziduí pesticidů v potravinách. V rámci akce Potravinářská inspekce odebírá pro hodnocení ve vlastní akreditované laboratoři 800–1000 vzorků potravin ročně. V roce 2022 inspektoři odebrali celkem 834 vzorků potravin, z toho 126 původem z ČR, 398 z EU a 260 z tzv. třetích zemí (země mimo EU). U 72 vzorků nebyla země původu uvedena.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázové elektronické cigarety zn. ELF BAR Lux 1500 Disposable Pod Grape a Pod Mango
autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Použití označení šlehačka u výrobků z rostlinných tuků
autor: SZPI
Za rekordně drahá vejce může ptačí chřipka a zdražování obchodních řetězců. Ministr Nekula podal další podnět antimonopolnímu úřadu
autor: Ministerstvo zemědělství

Za vejce spotřebitelé platí v posledních měsících stále více. Podle Českého statistického úřadu letos v lednu meziročně v obchodech zdražila o 92 %. Důvodem jsou rostoucí náklady chovatelů, ptačí chřipka a také vysoké obchodní přirážky supermarketů.

Celý článek zde

 

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2022
autor: SZPI

Pravidelné sledování cizorodých látek v potravních řetězcích umožňuje získat přehled o zatížení zemědělského a potravinářského průmyslu kontaminujícími látkami.

Celý článek zde

 

Ministr zemědělství: Naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého konkurenčního prostředí na našem trhu
autor: Ministerstvo zemědělství

K prvnímu jednání se dne 21. 3. 2023 na Ministerstvu zemědělství (MZe) sešla meziresortní pracovní skupina, zřízená ministrem Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli řešení problematiky vysokých cen potravin. Zabývala se analýzou aktuálních dat k cenám potravin, kompetencemi dozorových orgánů a jejich koordinovaným postupem v rámci kontrolních akcí.

Celý článek zde

 

Nový návrh směrnice EU o společných pravidlech na podporu oprav výrobků
autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že 77 % Evropanů cítí osobní odpovědnost za opatření k omezení změny klimatu. Vyřazené výrobky jsou často životaschopným zbožím, které lze opravit, ale často jsou předčasně vyřazovány. Spotřebitelé však často považují opravu za obtížnou. Evropská komise vydala dne 22. března 2023 nový návrh společných pravidel na podporu oprav výrobků. Tento návrh směrnice má přinést úspory spotřebitelům a podpořit cíle Zelené dohody pro Evropu mimo jiné snížením objemu odpadu.

Celý článek zde

 

Problém prodeje alkoholu mladistvým přetrvává
autor: ČOI

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontroly zaměřené na zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále na zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Celkem uskutečnila 7 414 kontrol a porušení těchto zákonů zjistila ve 430 případech. V rámci kontrolní akce byly k 386 šetřením přizvány osoby mladší 18 let. Z tohoto počtu ve 220 případech obchodníci nedodrželi zákaz prodeje nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let.

Celý článek zde

 

Řetězce vítězí v boji proti plýtvání potravinami
zdroj: Mladá fronta DNES

Třetina veškerého vyprodukovaného jídla přijde nazmar, polovinu mají na svědomí domácnosti. Naopak obchodní řetězce mají potravinového odpadu jen sedm procent, a to znamená, že do kontejneru nevyhodí téměř žádný poživatelný pokrm. Mizí tak fenomén tzv. dumpsteringu.

Celý článek zde

 

Varování spotřebitelům: Pyrolizidinové alkaloidy v bylinném čaji
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrole bezpečnosti potravin bylinný čaj s téměř 15x překročeným limitem pro přítomnost pyrolizidinových alkaloidů. Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mohou mít předmětnou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali.

Celý článek zde

 

Nitrosaminy v potravinách – úřad EFSA hodnotil zdravotní riziko
autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách. Závěrem hodnocení je, že vystavení evropských spotřebitelů nitrosaminům, sloučeninám, které mohou vznikat v potravinách při jejich přípravě a zpracování, vyvolává zdravotní obavy.

Celý článek zde

 

Pozor na dekorační prach při zdobení dortů
autor: ANSES

Ve Francii je stále populárnější zdobení dortů tzv. „dortový design“, tedy umění vytvářet a zdobit dorty cukrovou hmotou, prachem, barvivy, aj. Aby cukráři (nebo lidé v domácím prostředí) dodali dortům kovový vizuální nádech, používají různé druhy dekoračních výrobků včetně zlatého, stříbrného nebo měděného dekoračního „lesklého“ prachu. Jeho použití však není bez rizika.

Celý článek zde

 

TESTY

Test mražené zeleniny 2023
autor: dTest

Informace Spotřebitelské organizace dTest – Mražená zelenina patří mezi nejoblíbenější a nejčastěji nakupované položky mraženého sortimentu. Není divu, pohotová zásoba předpřipravené zeleniny se při domácím vaření vždy hodí. Do ak­tuálního testu jsme zařadili dva typy zeleninové směsi: honosnější mix mrkve, hrášku a kukuřice spolu s „obyčejnější“ směsí pod svíčkovou. Mohli jsme tak mimo jiné porovnat, zda se obě vyrábějí stejně pečlivě.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Omezování plastů ve stravovacích službách z pohledu hygienika – odpovědi na časté dotazy veřejnosti
autor: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) podporuje trend omezování nadbytečného používání plastů. Stále platí, že pro kontakt s potravinami, i z hlediska hygienických požadavků, jsou nejvhodnější klasické materiály jako je sklo, keramika, porcelán a kvalitní nerezová ocel. HSHMP obdržela množství dotazů k problematice omezování jednorázových obalů a plastů, ze kterých vyplývá, že mezi spotřebiteli i provozovateli podniků je mnoho nejasností, co je, a co není v souladu s platnou legislativou.

Celý článek zde

 

Zpráva z únorových kontrol pražských hygieniků v podnicích stravovacích služeb
autor: HSHMP

Na kontrolní obhlídku hned 189 provozoven poskytujících stravovací služby se v měsíci únoru 2023 zaměřila Hygienická stanice hlavního města Prahy. V téměř devatenácti procentech kontrol se hygienici na místě setkali s nesprávnými až přímo nepřípustnými postupy. Za 30 nejzávažnějších pochybení uložili finanční sankce ve výši 150 100,- Kč. Do 22 podniků hygienici vyrazili na základě veřejností zaslaných podnětů. Ty se ponejvíce týkaly nedostatečné provozní hygieny a značení alergenů.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti