Upravit stránku

LEGISLATIVA ČR

Nové vyhlášené předpisy

Nařízení vlády č. 52/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Připravovaná legislativa ČR

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je odstranit právní nejistotu ohledně provádění procesních úkonů tak, že jediným orgánem oprávněným o přestupcích rozhodovat není Česká obchodní inspekce, ale veškeré příslušné správní orgány.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7678209.htm

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc březen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/783 ze dne 27. února 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gotlandslins (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/899 ze dne 14. března 2024, kterým se schvaluje unijní změna specifikace pro chráněné označení původu (Corbières-Boutenac)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/906 ze dne 14. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Araban Sarımsağı (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/905 ze dne 15. března 2024 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu Rosalejo (CHOP)

Limity reziduí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/859 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky salicylát sodný s ohledem na její maximální limit reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/891 ze dne 22. března 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí bifenazátu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/793 ze dne 6. března 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/2180, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířena na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Malajsie či nikoli, na základě přezkumu nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/840 ze dne 6. března 2024, kterým se od 7. března 2024 stanoví dovozní cla použitelná na některé druhy loupané rýže
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/845 ze dne 12. března 2024, kterým se stanoví konečné přidělení podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol na období od 1. srpna 2024 do 31. července 2025 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2023/655
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 330/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/643]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 331/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/657]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 332/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/696]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 329/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/716]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 325/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/726]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 327/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/728]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 328/2021 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/730]

Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/842 ze dne 11. března 2024, kterým se znovu zavádějí ochranná opatření, pokud jde o dovoz rýže Indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/836 ze dne 12. března 2024, kterým se schvaluje základní látka hydroxid hořečnatý E528 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540 /2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/885 ze dne 20. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/2782, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, pokud jde o metodu odběru vzorků ze sušených bylin, bylinné nálevy (sušený produkt), čaje (sušený produkt) a práškové koření (Text s významem pro EHP)
Doporučení Komise (EU) 2024/907 ze dne 22. března 2024 o monitorování niklu v potravinách

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE BŘEZNA

SVS nařídila stáhnout z trhu česnekový kabanos obsahující listerie
autor: SVS

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z prodeje česnekový kabanos obsahující listerie od výrobce Zemědělská a.s. Krucemburk. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava v produktu odhalilo bakterii Listeria monocytogenes. Výrobek byl proto vyhodnocen jako nevhodný k lidské spotřebě. Spotřebitelé, kteří jej mají doma, by kabanos neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu.

Celý článek zde

 

Přeprava potravin při nevhodných teplotách v okrese Praha-západ
autor: SVS

Veterinární inspektoři ze Středočeského kraje při společné kontrole s celníky odhalili přepravu bezmála 160 kilogramů mraženého drůbežího masa a polotovarů v nevyhovujících teplotních podmínkách. Vozidlo nebylo vybavené chladícím zařízením a teploty přepravovaného masa byly proto vyšší, než by měly být. Potraviny z tohoto důvodu nebylo možno považovat za bezpečné. Veterinární inspektoři tedy rozhodli o jejich likvidaci.

Celý článek zde

 

Vyhlášení nebezpečného výrobku: Jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR 600 DISPOSABLE POD, PINK GRAPE FRUIT, 2% Nicotine, EAN kód: 6939287927561
autor: HSHMP
Potravinářská inspekce vydala opatření obecné povahy zakazující uvádět do oběhu potraviny s látkami HHC, HHC-acetát, HHC-O nebo THCP
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, dne 6. 3. 2024 vydala opatření obecné povahy, kterým zakazuje všem provozovatelům potravinářských podniků (zejména výrobcům a prodejcům) v České republice uvádět na trh veškeré potraviny, které obsahují látku Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) nebo Tetrahydrokanabiforol (THCP). Jde o psychotropní látky, které jsou nově uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Celý článek zde

 

Závažná porušení hygieny při prodeji potraviny sýrů a masných výrobků na trhu v Havlíčkově Brodě
autor: SVS

Veterinární inspektorky z Kraje Vysočina při kontrole v tržnici v Havlíčkově Brodě odhalily prodej masných a mléčných výrobků ve zcela nevyhovujících podmínkách. Jeden ze stánkových prodejců zde nabízel klobásy, jitrnice a další masné výrobky a sýry z ČR i Slovenska zcela nechráněné před vnější kontaminací a v nevyhovujících teplotách. Navíc nedodržoval hygienická pravidla při manipulaci s potravinami. Inspektorky Státní veterinární správy proto nařídily neškodně odstranit takřka 60 kilogramů potravin. Prodejci bude uložena pokuta.

Celý článek zde 

 

Rezidua veterinárních léčiv ve zvířatech a potravinách zůstávají nízká
autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) předložil zprávu za rok 2022 o výsledcích sledování reziduí veterinárních léčivých přípravků a jiných látek v živých zvířatech a živočišných produktech.

Celý článek zde 

 

Vyhlášení nebezpečných výrobků: jednorázové elektronické cigarety
autor: HSHMP
SVS nařídila stáhnout mražené kuřecí díly a droby obsahující salmonely
autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje mražené kuřecí díly a droby obsahující salmonely od výrobce RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Z problematické šarže bylo vyrobeno několik výrobků v celkovém množství přes 1 500 kg. Naprostou většinu se však podařilo stáhnout z prodeje. Ke konečným spotřebitelům se dostaly dva různé výrobky (celkem necelých 100 kg). Spotřebitelé, kteří mají uvedené výrobky doma, by je neměli konzumovat a mohou je vrátit v místě nákupu. Podnět ke kontrole dostala SVS od Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Celý článek zde 

 

Kontrola nelegálního skladu v SAPĚ odhalila 300 kg potravin neznámého původu
autor: SVS

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy koncem minulého týdne při společné kontrole s Policií ČR v pražském areálu SAPA odhalili nelegální sklad potravin. V něm se nacházelo téměř 300 kg živočišných produktů neznámého původu skladovaných nevhodným způsobem.

Celý článek zde 

 

Stahování krůtí šunky z prodeje kvůli obsahu listerií
autor: SVS

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z prodeje krůtí šunku od výrobce LE&CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o. kvůli obsahu bakterie Listeria monocytogenes. Výrobek prodávaly pod dvěma různými obchodními názvy obchodní řetězce Tesco a Globus. Spotřebitelé, kteří mají šunku doma, by ji neměli konzumovat a mohou ji vrátit v místě nákupu.

Celý článek zde 

 

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2023
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala „Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2023“.

Celý článek zde 

 

Kontrola SVS v tržnici SAPA odhalila přes 1300 kg potravin neznámého původu
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy v závěru uplynulého týdne při společné kontrole s Celní správou zkontrolovali na příjezdové komunikaci do areálu tržnice SAPA dodávku převážející 1315 kg nevyhovujících potravin živočišného původu.

Celý článek zde 

 

TESTY

Test mražené šunkové pizzy
autor: blesk.cz

U šunkové pizzy by se podle názvu a lákavých obrázků na obale dalo předpokládat, že bude bohatě šunková… No, kdo si ji občas koupí, ví, jaká je realita. Testy ukázaly více než trojnásobné rozdíly! A rozhodně neplatí, že čím dražší značka, tím kvalitnější šunka…

Celý článek zde

 

Test quinoy 2024
autor: dTest

Vedle běžných potravin se snažíme zabývat i moderními trendy a jednomu z nich patří i následující řádky. Z aktuální nabídky „superpotravin“ jsme si vybrali quinou. Ačkoliv jde o jednu z nejstarších plodin světa, Evropa ji objevila teprve nedávno. Připisuje se jí řada výhod, především však vysoký obsah bílkovin a vlákniny. Nezávislá laboratoř pro nás ověřila, zda je to pravda.

Celý článek zde

 

Zahraniční test: Kokosová mléka
zdroj: dTest

dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT). V rámci naší spolupráce vám přinášíme shrnutí testu, který vydali naši zahraniční partneři a na němž se dTest na rozdíl od ostatních testů v tomto vydání nepodílel. Výběr kokosových mlék reflektuje především rakouský trh, získaná zjištění však mohou být užitečná i pro nás.

Celý článek zde

 

Zahraniční test: Šalvějové čaje
zdroj: dTest

dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT). V rámci naší spolupráce vám přinášíme shrnutí testu, který vydali naši zahraniční partneři a na němž se dTest na rozdíl od ostatních testů v tomto vydání nepodílel. Výběr šalvějových čajů reflektuje především rakouský trh, získaná zjištění však mohou být užitečná i pro nás.

Celý článek zde

 

Test plněných perníků 2024
autor: dTest

Testem plněných perníků jsme se pustili do nové disciplíny. Poprvé se totiž potravinový test neobjeví v časopise, ale pouze na našem webu. Důvod je jednoduchý, chtěli jsme před Velikonocemi rychle otestovat sezónní výrobky a toto je jediná cesta, jak vše stihnout včas. Vybrali jsme si perníky s ovocnou náplní a polevou. Zaměřili jsme se nejen na jejich složení, ale i na to, jak chutnají. A rozdíly se našly.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Konec malých šamponů, sáčků a dalších „zbytečných“ plastových obalů se přiblížil
autor: Irena Buřívalová

Plastové sáčky s kečupem, miniaturní hotelové šampony a sprchové gely nebo jednorázové plastové obaly na ovoce a zeleninu budou od roku 2030 v Evropské unii nejspíše zakázány. Zmizí i plastové fólie na zavazadla na letištích a mikrotenové sáčky. Vyplývá to z předběžné dohody o revizi „obalové směrnice“.

Celý článek zde

 

Meziresortní skupina pro institucionální stravování má jasné výsledky a práce na dalších krocích probíhají podle plánu
autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s odborníky na výživu a dalšími aktivně pracují na reformě školního stravování. Již v únoru byla vydána Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování a proběhla i řada vzdělávacích seminářů a workshopů. Probíhá také finalizace odborných podkladů pro pilotní testování nového spotřebního koše a novelizaci vyhlášky o školním stravování. Ta bude účinná nejpozději před začátkem školního roku 2025/2026, jak bylo plánováno od začátku fungování skupiny. K žádnému zásadnímu odkladu nedošlo.

Celý článek zde

 

Přehled krajských normativů pro rok 2024
autor: Redakce Jídelny.cz

Odbory školství jednotlivých krajských úřadů již začaly zveřejňovat své krajské normativy, a proto vám tradičně přinášíme přehled, kde tyto normativy pro svůj kraj můžete najít.

Celý článek zde

 

Letos v únoru hygienici v Praze zkontrolovali 214 provozoven stravovacích služeb
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v období měsíce února 2024 v metropoli zkontrolovala celkem 214 provozoven stravovacích služeb. To je o 25 víc než za stejný časový úsek předchozího roku. Na kontrolách se podíleli odborní zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 33 finančních sankcí v celkové výši 486 000,- Kč.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti