Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Zákon č. 87/2023 Sb., o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 95/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Připravovaná legislativa ČR

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je odstranit právní nejistotu ohledně provádění procesních úkonů tak, že jediným orgánem oprávněným o přestupcích rozhodovat není Česká obchodní inspekce, ale veškeré příslušné správní orgány.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7678209.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc duben.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/732 ze dne 28. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aceite de Madrid“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/742 ze dne 31. března 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bovški sir“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/843 ze dne 17. dubna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Rökt Vättersik“ (CHOP))

Limity reziduí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/731 ze dne 3. dubna 2023 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie na roky 2024, 2025 a 2026 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů a posoudit expozici spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2022/741 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2023/334 ze dne 2. února 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu (Úř. věst. L 47, 15.2.2023)

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/824 ze dne 14. dubna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o záznamy pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké na seznamech třetích zemí schválených pro vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů z drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/404 ze dne 24. března 2023, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením č. (EU) 2016/429 Evropského parlamentu a Rady (Úřední věstník Evropské unie L 114 ze dne 31. března 2021)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/573 ze dne 10. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy na seznamech třetích zemí země oprávněné pro vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů z drůbeže, čerstvého masa a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úřední věstník Evropské unie L 75 ze dne 14. března 2023)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 231/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/760]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 236-238/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/765-767]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 274 a 275/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem (2023/803 a 804)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/867 ze dne 26. dubna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/859 ze dne 25. dubna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny 2'-fukosyllaktóza (mikrobiální zdroj), za účelem povolení její výroby odvozeným kmenem Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE DUBNA

Příručka pro tabákové výrobky
autor: SZPI

SZPI poskytuje k využití příručku, v níž jsou shrnuty základní povinnosti hospodářských subjektů, které vyrábí, dováží, distribuují nebo uvádějí na trh tabákové výrobky. Příručka uvádí přehled požadavků, k jejichž kontrole je SZPI příslušná. Za závazné informace je vždy nutné považovat platná znění předmětných právních předpisů.

Celý článek zde

 

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU
autor: Ministerstvo zemědělství

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky (webové stránky Ministerstva zemědělství) z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.

Celý článek zde

 

Kontroly SVS se na jaře zaměřují na začínající farmářské trhy
autor: SVS

V průběhu jara se v České republice otevírají oblíbené farmářské trhy a Státní veterinární správa zaměřuje své kontroly i do této oblasti. Farmářské trhy s sebou nesou řadu pozitiv pro malovýrobce i spotřebitele, na druhou stranu však také zvýšená rizika, pokud jde o hygienu potravin. I proto jsou farmářské trhy každoročně pod důsledným dohledem veterinárních inspektorů. V loňském roce provedla SVS na trzích 401 kontrol (v roce 2021 jich bylo 379). Podíl kontrol se závadou meziročně stoupl na téměř 19 procent.

Celý článek zde

 

Časté a důkladné kontroly fungují, ceny některých potravin klesly. Ministerstvo zemědělství pokračuje v tažení proti vysokým cenám
autor: Ministerstvo zemědělství

Výsledky intenzivních kontrol nad všemi, kteří se podílejí na výrobě potravin, se začínají projevovat. Například ceny másla nebo vajec už v poslední době klesly. Na kontrolách celého potravinového řetězce spolupracují dozorové orgány více resortů. Zvýšený dohled nad trhem navrhlo Ministerstvo zemědělství, kvůli tomu vznikla a dnes se podruhé sešla speciální meziresortní pracovní skupina.

Celý článek zde

 

Výsledky kontrol medu v tržní síti za rok 2022
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila výsledky kontrol medu v tržní síti za rok 2022. V období od 1. 1. do 31. 12. 2022 inspektoři SZPI odebrali celkem 42 vzorků medu. Z celkového počtu nevyhovělo 13 vzorků.

Celý článek zde

 

Veterinární dozor v ČR je u kuřecího masa na nadstandardní úrovni
autor: SVS

Všechna zvířata poražená na jatkách v ČR včetně kuřat musí být povinně prohlédnuta pracovníky Státní veterinární správy (úředním veterinárním lékařem a úředním veterinárním technikem). Každé zvíře je veterinárním dozorem prohlédnuto před porážkou i po porážce tak, aby se do obchodů či ke zpracování dostalo pouze maso ze zdravých zvířat. Závadné kusy či partie jsou vyřazovány, aby nedošlo k ohrožení zdraví konzumentů.

Celý článek zde

 

Salmonelóza po konzumaci v provozovně stravovacích služeb v Hradci Králové
autor: KHS Královéhradeckého kraje

Onemocnělo 130 osob, u 90 byla laboratorně potvrzena salmonelóza. Jednalo se zřejmě o jednorázovou událost, kdy postižené osoby konzumovaly pokrmy v dané provozovně v době od úterý 28. 3. 2023 do soboty 1. 4. 2023. Na základě šetření KHS a informací od postižených osob byla označena jako vysoce pravděpodobným zdrojem nákazy na místě ručně vyráběná arašídová omáčka. Její vzorek z daného období však nebylo možné odebrat, po zjištění celé kauzy již nebyla k dispozici.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: Crest ® 3D WHITESTRIPSTM, DENTAL WHITENING KIT, PROFESSIONAL EFFECTS, (L)2054V43 (bělící pásky na zuby), EAN kód: 889714000038
autor: Ministerstvo zdravotnictví
Ministr zemědělství: Ochrana zdraví spotřebitelů je pro mě absolutní prioritou. Intenzivně kontrolujeme dovozy obilovin i živočišných produktů z Ukrajiny
autor: Ministerstvo zemědělství

Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. Všechny dosavadní výsledky jsou v pořádku a neprokázaly obsah žádných zakázaných látek. Ochrana zdraví našich spotřebitelů je naší největší prioritou. Při řešení problému s vývozem ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit musí Evropská unie postupovat společně a koordinovaně.

Celý článek zde

 

EFSA: Bisfenol A v potravinách představuje zdravotní riziko
zdroj: KM EFSA

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěli v novém přehodnocení k závěru, že expozice bisfenolu A (BPA) v potravinách představuje zdravotní riziko pro spotřebitele všech věkových skupin.

Celý článek zde

 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyšetřuje podvody s medem
autor: Český svaz včelařů

„Z úlů“ – tak byla nazvána akce, která byla koordinována EU v čele s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), spolu s vnitrostátními orgány 18 zemí (včetně ČR), které jsou součástí sítě EU proti podvodům s potravinami, úřadem OLAF a Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC).

Celý článek zde

 

Češi umějí pomáhat i v těžkých dobách. V jarní Sbírce potravin se vybralo 438 tun zboží
autor: SOCR ČR

Jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin vyneslo v 1 540 prodejnách 394 tun potravin, z nichž lze připravit až 788 000 porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 44 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 2. května mohou lidé darovat potraviny a drogerii rovněž prostřednictvím on-line nákupů.

Celý článek zde​​​​​​​

 

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2022
autor: SVS

V loňském roce veterinární dozor v České republice nejvíce zaměstnávala likvidace dvou desítek ohnisek aviární influenzy (neboli ptačí chřipky) v chovech drůbeže.

Celý článek zde

 

Ministerstvo zemědělství informuje o chystaném zákazu uvádění na trh produktů obsahujících kanabidiol (CBD) a jiné kanabinoidy
autor: Ministerstvo zemědělství

Státní zemědělská a potravinářská inspekce připravuje opatření obecné povahy, kterým zakáže uvádět na trh kanabidiol (CBD), jiné kanabinoidy získané z konopí setého a produkty tyto látky obsahující. Podle EU nelze potraviny s CBD uvádět na trh v žádné zemi Unie. Nejsou totiž dostatečně vědecky prozkoumané jejich dopady na lidské zdraví.

Celý článek zde

 

Pesticidy v potravinách: EFSA zveřejnil nejnovější data
autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil nejnovější zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech.

Celý článek zde​​​​​​​

 

Průběžné výsledky kontrol obilovin a obilných mlýnských výrobků: všechny dosud vyhodnocené vzorky jsou vyhovující
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se již několik týdnů prioritně zaměřuje na bezpečnost obilovin a obilných mlýnských výrobků původem zejména z Ukrajiny. Dosud odebrala ke kontrole 63 vzorků. U 25 vzorků byly již analýzy finalizovány, všechny hodnocené parametry jsou vyhovující. Laboratorní analýzy dalších vzorků pokračují, v případě zjištění nevyhovujícího vzorku bude Inspekce spotřebitele neprodleně informovat a přijme příslušná opatření.

Celý článek zde

 

Informace o způsobu doručování ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce
autor: SZPI

V souvislosti se změnou, kterou přinesl zákon č. 457/2022 Sb., jímž se mění zákon č. 300/2008 Sb., a který přináší zřízení datových schránek (dále také jen „DS“) všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které DS doposud neměly, se mezi kontrolovanými osobami, k jejichž kontrole je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) příslušná, rozmohlo přesvědčení, že SZPI jakožto orgán státní správy zodpovědný za úřední kontrolu je povinna doručovat (zejm. kontrolní materiály) výlučně do datových schránek. V souvislosti s tímto přesvědčením je často personál daného PPP instruován (např. vnitřními předpisy) k tomu, aby od kontrolních orgánů nepřebíral žádný dokument fyzicky, už vůbec ne fyzicky oproti podpisu.

Celý článek zde

 

TESTY

Test vanilkových a vanilinových cukrů 2023
autor: dTest

Po vydání loňského testu vanilkových zmrzlin se ukázalo, že téma poctivosti přírodní vanilky spotřebitele zajímá. A často se ptali na vanilkový cukr. Těsně před obdobím velikonočního pečení se proto k vanilkovému aroma vracíme s testem 24 vanilkových a vanilinových cukrů. Bohužel se ukázalo, že při výběru cukru s pravou vanilkou můžeme velice snadno sáhnout vedle.

Celý článek zde

 

Test chlazených hotových jídel 2023
autor: dTest

Ne vždy je čas, nálada či prostor na vaření a v takových situacích se o slovo hlásí chlazené hotové pokrmy, takzvané hotovky. Uspokojí kromě hladu i chuťové pohárky? Co nabízejí z nutričního hlediska? Odpovědi jsme hledali v laboratoři, která pro nás otestovala osm vzorků lasagní bolognese a pět balení kuřecího kung pao. Kromě ochutnávky jsme posuzovali složení a výživové hodnoty. Zkontrolovali jsme i nezávadnost pokrmů.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Na potraviny se výběrová řízení dělat nemusí
autor: Ing. Vladimír Bureš

Na konci března schválil Parlament ČR novelu zákona o veřejných zakázkách. Znovu se začínají objevovat nabídky na školení s tím, že pro školy a školní jídelny tam jsou podstatné změny. Argumentuje se novou povinností dělat výběrová řízení na potraviny. Ti, co to tvrdí, se opírají o tučně vyznačenou změnu v § 19 odstavec (3).

Celý článek zde

 

Problematika HACCP ve školních jídelnách
autor: MUDr. Eva Lysá

Jaké jsou nejčastější závady v HACCP zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru? Co konkrétně v této oblasti hygienici řeší při kontrolách ve školních jídelnách a co jim nejvíce vadí? Přinášíme vám zkušenosti z praxe hygienika – seznamte se s nimi.

Celý článek zde

 

Nebezpečné lži a hoaxy spojené s dovozem produktů z Ukrajiny
autor: Ministerstvo zemědělství

Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. Postup resortu je zcela transparentní. Veškeré informace, které k tématu zveřejňujeme, jsou dohledatelné a ověřitelné. Přesto se objevují zkreslená až lživá tvrzení. V tomto přehledu najdete odpovědi na nejrozšířenější hoaxy související s tímto tématem.

Celý článek zde

 

Hoteliéři dlouhodobě usilovali a usilují o udržitelnost svých provozů
zdroj: ttg.cz

Ve společnosti skloňované téma udržitelnosti se nemohlo vyhnout ani hotelům. Jak se s touto problematikou vypořádávají české hotely, jsme se ptali pánů Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), a Zdeňka Kovaříka, předsedy sekce odpovědného podnikání AHR ČR.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti