Upravit stránku

LEGISLATIVA ČR

Připravovaná legislativa ČR

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je odstranit právní nejistotu ohledně provádění procesních úkonů tak, že jediným orgánem oprávněným o přestupcích rozhodovat není Česká obchodní inspekce, ale veškeré příslušné správní orgány.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7678209.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc duben.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/999 ze dne 22. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Abricot des Baronnies (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1021 ze dne 26. března 2024, kterým se schvaluje unijní změna specifikace pro chráněné označení původu (Minervois-la-Livinière)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1024 ze dne 26. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ludbreški hren (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1051 ze dne 2. dubna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1053 ze dne 2. dubna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Wędzone jabłko sechlońskie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1216 ze dne 22. dubna 2024 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu Wiener Gemischter Satz (CHOP)

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2024/1002 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity chloristanu ve fazolích (Phaseolus vulgaris) s lusky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1003 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity pro sumu 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů mastných kyselin 3-MCPD v počáteční kojenecké výživě, navazující kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti a kojenecká výživa (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1022 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity deoxynivalenolu v potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1038 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity toxinů T-2 a HT-2 v potravinách (Text s významem pro EHP)

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1023 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny laktitol (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1026 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nového potravinářského oleoresinu bohatého na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1027 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nového potravinového galakto-oligosacharidu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1037 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení sodné soli kyseliny L-5-methyltetrahydrolistové na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1046 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení beta-glukanu z mikrořas Euglena gracilis na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1047 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení na trh sodné soli 3′-sialyllaktózy vyrobené za použití derivátu kmene Escherichia coli W (ATCC 9637) jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1048 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení proteinového koncentrátu z Lemna gibba a Lemna minor na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1052 ze dne 10. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení kalcidiolu monohydrátu na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/989 ze dne 2. dubna 2024 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie na roky 2025, 2026 a 2027 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů a posoudit expozici spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách a na jejich povrchu rostlinného a živočišného původu a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2023/731
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1045 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu niklu v potravinách, a kterým se mění některé odkazy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1143 ze dne 11. dubna 2024 o zeměpisných označeních vína, lihovin a zemědělských produktů, jakož i zaručených tradičních specialitách a nepovinných údajích o jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2019/787 a (EU) 2019/1753 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 201/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/922]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 203/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/924]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 211/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/926]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 213/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/930]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 214/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/931]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 194/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/935]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 224/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/944]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 226/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/945]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 222/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/958]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 219/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/959]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 223/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/960]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 220/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/961]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 221/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/962]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 227/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/970]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 216/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/971]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 229/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/973]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 215/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/975]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 228/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/976]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 218/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/977]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 230/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/986]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 239/2023 ze dne 22. září 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/993]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1236 ze dne 24. dubna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1004 ze dne 22. ledna 2024, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o zřízení referenční laboratoře Evropské unie pro látky zlepšující vlastnosti potravin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1141 ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní hygienické požadavky na některé maso, produkty rybolovu, mléčné výrobky a vejce (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE DUBNA

Trh s biopotravinami se v České republice v roce 2022 meziročně zvýšil
autor: Ministerstvo zemědělství

Trh s biopotravinami v České republice roste, ve srovnání s rokem 2021 byl předloni meziroční růst vyšší o 12,9 %. České domácnosti spotřebovaly biopotraviny za 6,95 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2022, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.

Celý článek zde

 

Veterinární dozor se na jaře zaměřuje na začínající farmářské trhy
autor: SVS

S příchodem jara v České republice tradičně startuje také sezóna farmářských trhů a Státní veterinární správa proto směřuje své kontroly i do této oblasti. Farmářské trhy jsou zajisté přínosem pro spotřebitele i malovýrobce. Na druhou stranu však přinášejí také zvýšená rizika z hlediska hygieny potravin. I proto jsou každoročně pod důsledným dohledem úředních veterinárních lékařů. V loňském roce provedla SVS na trzích 397 kontrol (v roce 2022 jich bylo 401). Podíl kontrol se závadou meziročně klesl o tři procenta na 16 procent.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce zajistila bazalku z Thajska s nadlimitní přítomností 10 pesticidů
autor: SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole velkoobchodu a dovozců ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně zajistili dvě zásilky bazalky z Thajska, u kterých laboratorní rozbor potvrdil přítomnost deseti, respektive sedmi pesticidních látek v nadlimitním množství. Některé překročily limity velmi výrazně, v jednom případě analýza zjistila překročení limitu 100x a ve dvou případech více než 40x. Mezi zjištěnými nadlimitními látkami figuroval i silný insekticid carbofuran, který EU v roce 2008 zakázala pro jeho nežádoucí účinky. Celková hmotnost nevyhovujících šarží dosáhla téměř 850 kg.

Celý článek zde

 

Povinné uvádění země původu u čerstvého ovoce a zeleniny, suchých skořápkových plodů, sušeného ovoce, krájeného ovoce a zeleniny a banánů
autor: SZPI

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2429, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny, některé výrobky z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011, se použije ode dne 1. ledna 2025. Společně se zjednodušením pravidel týkajících se obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu a zelené banány toto nařízení zavádí povinnost u vybraných komodit povinnou informaci o zemi původu. Tím má být spotřebitelům umožněn informovaný a udržitelný výběr potravin.

Celý článek zde

 

TZ SOCR ČR a ČFPB: Češi umějí pomáhat. Jarní Sbírka potravin vynesla 467 tun zboží
zdroj: SOCR ČR a ČFPB

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin se vybralo ve 2112 prodejnách 417 tun potravin, z nichž lze připravit až 834 tisíc porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 50 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 23. dubna mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupů.

Celý článek zde 

 

Závadné maso se ke spotřebitelům nedostalo
autor: Celní správa ČR

Téměř půl tuny drůbežího masa a mořských plodů přepravovaných v nevhodných podmínkách objevili ústečtí celníci v dodávce při silniční kontrole.

Celý článek zde 

 

Potravinářská inspekce nařídila stažení fazolí s 4x překročeným limitem pro herbicid haloxyfop
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v rámci pravidelných kontrol zjistila a neprodleně zakázala uvádět na trh nevyhovující potravinu FAZOLE ČERVENÁ TESCO, v balení 500 g, s datem minimální trvanlivosti do: 06.07.2025, země původu: Argentina.

Celý článek zde 

 

SVS při kontrole restaurace na Znojemsku odhalila závažná porušení při skladování masa
autor: SVS

Inspektorky Státní veterinární správy z Jihomoravského kraje odhalily při kontrole restaurace v okrese Znojmo několik závažných porušení předpisů při skladování surovin živočišného původu. Jednalo se o skladování masa neznámého původu či s překročeným datem použitelnosti. Část surovin provozovatel skladoval v nevhodné teplotě nebo bez označení.

Celý článek zde 

 

Kontroly Potravinářské inspekce 2023: 49 tisíc kontrol, uloženy pokuty přes 128 milionů
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uskutečnila v roce 2023 celkem 48 821 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Celý článek zde 

 

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2023
autor: SZPI

Předkládaná výroční zpráva navazuje formálním členěním na zprávy předchozí, takže usnadňuje srovnání v jednotlivých letech. Úvodní část zaujímají souhrnné výsledky dozorové činnosti, následují výsledky kontrol zaměřených na bezpečnost potravin a poctivé jednání provozovatelů a na výsledky kontrol tematicky zaměřených na určité komodity nebo na specifické požadavky. Stručně jsou uvedeny informace o dozoru podle jednotlivých forem činnosti, tj. ve výrobě, v kamenných obchodech, ve společném stravování, nad internetovým obchodem, reklamou, dovozem potravin ze třetích zemí a dalšími oblastmi.

Celý článek zde 

 

Ministr Výborný v Lucemburku: Evropskou komisi jsem požádal o mimořádnou pomoc ovocnářům, které zasáhly katastrofální mrazy
autor: Ministerstvo zemědělství

Pěstitelům ovoce, které napříč Evropou postihly v minulých dnech katastrofální mrazy, by měla pomoci Evropská komise. Využít by k tomu měla podle českého ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) finanční prostředky ze zemědělské rezervy či jiných nástrojů EU. Ministr k tomu dnes v Lucemburku na bilaterálním jednání vyzval komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského. Česko po dohodě s komisařem pošle Evropské komisi v nejbližších dnes oficiální žádost s vyčíslením škod.

Celý článek zde 

 

TESTY

Test lískooříškových pomazánek
autor: idnes.cz

Dát si hrst lískových ořechů by bylo zdravější, mlsat krém vyrobený doma zase levnější. Jenže co naplat, ratolesti milují Nutellu i její konkurenty. Jak při nákupu vybírat, abyste udělali radost dětem i jejich organismu?

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Proč je důležité hlídat příjem soli u dětí?
autor: Ing. Anna Fűleová

V rámci edukační činnosti provedli v roce 2023 pražští hygienici oboru hygieny dětí a mladistvých v 63 školních jídelnách měření soli v polévkách. Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou např. náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Příjem soli v České republice dlouhodobě několikanásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem, platí to jak pro dospělou, tak i dětskou populaci. Doporučená spotřeba soli je dle WHO u zdravé dospělé populace 5 gramů za den = jedna kávová lžička, přičemž 4 gramy jsou ukryté v potravinách, na dosolení a do pokrmů zbývá jen 1 gram. U dětí je doporučená spotřeba soli ještě nižší (1-3 roky 2 g, 4-6 let 3 g, 7-10 let 4 g).

Celý článek zde

 

Pražské školy v prvním čtvrtletí 2024 z pohledu pražských hygieniků
autor: HSHMP

HSHMP provedla v období prvního čtvrtletí 2024 v rámci výkonu státního zdravotního dozoru 342 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách a školských zařízeních. Z celkového počtu kontrol bylo zjištěno pochybení u 33 kontrol, což činí 9,6 %.

Celý článek zde

 

Ministerstvo zdravotnictví představilo své Doporučení pro nákupy potravin do nemocnic
autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Zástupci Ministerstva zdravotnictví společně s členy poradního týmu ministra zdravotnictví k veřejným zakázkám a členy Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování uspořádali první seminář k představení „Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic“. Seminář byl určen zejména pro zástupce velkých, fakultních nemocnic. Cílem jednání bylo nejenom předat teoretické informace, ale zejména přispět k řešení problémů, které musí nemocnice řešit v každodenním provozu. Diskutovalo se také o možnostech podpory nákupu produktů ekologického zemědělství, fairtradových potravin, potravin lokálních, sezónních, základních nebo minimálně průmyslově zpracovaných.

Celý článek zde

 

Letos v březnu hygienici v Praze zkontrolovali 208 provozoven stravovacích služeb
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy v období měsíce března 2024 v metropoli zkontrolovala celkem 208 provozoven stravovacích služeb. Na kontrolách se podíleli odborní zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 33 finančních sankcí v celkové výši 201 900,- Kč.

Celý článek zde

 

Vláda dnes na vlastní žádost odvolala z funkce hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou
autor: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vláda dnes na vlastní žádost odvolala z funkce hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou. Do jmenování nového hlavního hygienika/hygieničky bude kompetence hlavního hygienika v plném rozsahu vykonávat její zástupce a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Výběrové řízení na tuto funkci bude vypsáno v nejbližších dnech.

Celý článek zde

 

Hygiena má ukončit kontroly restaurací. Ministerstvo chce měnit pravomoce
zdroj: tn.nova.cz

Hygienici asi přestanou kontrolovat restaurace. Ministerstvo zdravotnictví chce už dlouho kontroly přesunout výhradně na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Hygienici tvrdí, že inspektoři nestihnou dost podniků zkontrolovat a mohlo by dojít ke zhoršení jejich hygienické kvality.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti