Upravit stránku

LEGISLATIVA ČR

Nové vyhlášené předpisy

Zákon č. 124/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Připravovaná legislativa ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a další související zákony

Cíle návrhu:

Novela veterinárního zákona reviduje právní úpravu a implementuje nová nařízení Evropské unie. Novela se zaměřuje na několik oblastí včetně veterinární hygieny, zdraví zvířat a kontroly dovozu, tranzitu a vývozu kontrolovaného zboží.

Veterinární hygiena: Změny směřují k zjednodušení a vyjasnění právní úpravy týkající se vedlejších živočišných produktů, monitoringu farmakologicky účinných látek a snižování požadavků na vyšetřování masa domácích prasat na přítomnost trichinel.

Zdraví zvířat: Úpravy zahrnují revizi postupu vydávání opatření k tlumení nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, upřesnění kompetencí orgánů veterinární správy a implementaci nových nařízení EU ohledně očkovacích a léčivých přípravků.

Kontrola dovozu, tranzitu a vývozu: Změny se týkají aktualizace kontroly vývozu kontrolovaného zboží do třetích zemí a podpory elektronické certifikace dokumentů pro obchod v rámci EU.

Ostatní: Novela obsahuje úpravy v oblasti atestací úředních veterinárních lékařů, ruší nadbytečné kompetence obecních úřadů vydávat mimořádná veterinární opatření a mění sazebník správních poplatků, aby lépe odpovídal nákladům na provádění veterinárních kontrol a dalších činností.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7806584.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc květen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/1224 ze dne 30. dubna 2024, kterým se zamítá žádost o ochranu zeměpisného označení v souladu s čl. 52 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 Монгол Тогтвортоуруй /Mongol Togtvortoi Nooluur (CHZO) (oznámeno pod dokumentem C(2024) 2755)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1311 ze dne 3. května 2024 o zápisu názvu do rejstříku zeměpisných označení pro lihoviny (Trenčianska borovička JUNIPERUS / Trenčianska borovička JUNIPERIERS – DISTILERY TRENČÍN)

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2024/1314 ze dne 15. května 2024, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí dithianonu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1318 ze dne 15. května 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí prothiokonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1342 ze dne 21. května 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro deltamethrin, metalaxyl, thiabendazol a trifloxystrobin v některých výrobcích nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1355 ze dne 21. května 2024, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, emamectin, quinclorac, spiromesifen a triflumuron v určitých produktech nebo na nich (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1439 ze dne 24. května 2024, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenazaquin, mepiquat a propamokarb v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1270 ze dne 7. května 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/2466, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 254/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1093]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 257/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1098]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 274/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1124]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 261/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1154]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 260/2023 ze dne 27. října 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1155]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1401 ze dne 7. března 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1607 ze dne 29. května 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

Bezpečnost potravin

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1438 ze dne 14. května 2024, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu, 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, 2001 /113/ES týkající se ovocných džemů, želé a marmelád a slazeného kaštanového pyré určeného k lidské spotřebě a 2001/114/ES týkající se některých částečně nebo zcela sušených konzervovaných mlék pro lidskou spotřebu
Nařízení Komise (EU) 2024/1451 ze dne 24. května 2024, kterým se mění příloha II a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o potravinářské přídatné látky kyselina vinná (L(+)-) ( E 334), tartráty sodné (E 335), tartráty draselné (E 336), tartrát sodno-draselný (E 337) a tartrát vápenatý (E 354) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE KVĚTNA

EFSA: Pesticidy v potravinách – nejnovější údaje
autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil nejnovější zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech.

Celý článek zde

 

Stahování párku od výrobce z Vysočiny kvůli obsahu listerií
autor: SVS

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z prodeje výrobek Opékací párek od výrobce Agroinvest Bobrová kvůli obsahu bakterie Listeria monocytogenes. Celá šarže masného produktu (80 kilogramů) se již prodala v prodejnách výrobce v Kraji Vysočina. Spotřebitelé, kteří mají výrobek doma, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu.

Celý článek zde

 

Na jatkách budou instalovány kamery. Ministerstvo zemědělství to zavádí v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání
autor: Ministerstvo zemědělství

„V České republice máme vysoký stupeň ochrany zvířat proti týrání a dodržování všech pravidel kontrolují veterinární inspektoři. Mojí prioritou je i nadále zlepšovat ochranu zvířat, a proto jsem přišel s tímto návrhem, který by měl posílit dohled nad zacházením se zvířaty a zároveň minimalizovat rizika excesů, ke kterým v minulosti docházelo,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce zjistila 2,64 tuny exotického ovoce atemoya thompson s koktejlem 6 nadlimitních pesticidů, některé překročily limit 7x
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila nevyhovující potravinu ATEMOYA THOMPSON, čerstvé ovoce nebalené, označení šarže: „LOTE: WPAT012003A“, dodavatel: R.PARISE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS, Brazílie, země původu: Brazílie.

Celý článek zde

 

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci byl loni minimální, meziročně klesl
zdroj: SVS

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v loňském roce v rámci každoročních kontrol cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 102 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,03 %.

Celý článek zde 

 

SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2023
autor: SVS

Mezi hlavní úkoly Státní veterinární správy (SVS) dlouhodobě patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat. V případě výskytu těchto nákaz SVS přijímá opatření k zamezení jejich šíření. O stále dobré nákazové situaci svědčí příznivé mezinárodní nákazové statusy, které uděluje Evropská komise, nebo Světová organizace pro zdraví zvířat. ČR se v roce 2023 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy kromě statusu země prosté afrického moru prasat, o který jsme přišli v prosinci 2022, a získat zpět status země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky.

Celý článek zde 

 

Aktuální situace v oblasti kontrol dvojí kvality potravin
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se zabývá výskytem tzv. dvojí kvality potravin na tuzemském trhu od r. 2020, a to formou monitoringu domácího i evropských trhů, od roku 2022 pak také formou úředních kontrol.

Celý článek zde 

 

V odpadkovém koši v českých domácnostech končí přes 400 tisíc tun potravin ročně
autor: Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin

Většina Čechů uvádí, že se potravinami snaží neplýtvat. Podle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací z roku 2023 jsou ale české domácnosti zdaleka největším producentem potravinového odpadu v zemi s 405 536 tunami vyhozených potravin ročně. Pro srovnání, maloobchod a restaurace vyhodí řádově méně potravin: v případě maloobchodu se jedná o 52 tisíc tun potravinového odpadu, restaurace a další stravovací zařízení pak vyhodí 47,5 tisíce tun jídla ročně.

Celý článek zde 

 

Nelegální prodej výrobků z drůbežího masa na sociální síti
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Brna odhalili na sociální síti prodej uzeného drůbežího masa z nelegální výroby. Prodejce následně navíc ignoroval nařízení SVS a s částí výrobků přes zákaz dále manipuloval, za což mu hrozí vysoká sankce.

Celý článek zde 

 

Záchyt nebezpečného háďátka v sadbě brambor
autor: ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zachytil v rámci pravidelné rostlinolékařské kontroly sadbu brambor infikovanou karanténním háďátkem a nařídil opatření k jeho eradikaci. Jednalo se o dodávky z Německa a Nizozemska.

Celý článek zde 

 

Varování pro spotřebitele: salmonela v chlazeném kuřecím mase ze zahraničí
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje spotřebitele před nevyhovující potravinou TESCO Kuřecí prsní řízek, čerstvé, balené, šarže: 24147102, chov a porážka: Ukrajina, veterinární identifikační označení: SK 10094 ES. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně Tesco Stores ČR a.s., Sokolovská 2164, 347 01 Tachov.

Celý článek zde 

 

Česká republika je opět zemí bez výskytu ptačí chřipky
autor: SVS

Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH – World Organisation for Animal Health) včera oficiálně zveřejnila na svém webu informaci, že je Česká republika od 8. května 2024 prostá ptačí chřipky u drůbeže. Získání statusu představuje podstatný krok pro uvolnění obchodu s drůbeží a drůbežími produkty se třetími zeměmi (státy mimo EU). Zveřejněním na webu WOAH se stává získaný status oficiální.

Celý článek zde 

 

Tři různé masné výrobky obsahovaly listerie
autor: SVS

Státní veterinární správa zjistila v rámci svého dozoru přítomnost bakterie Listeria monocytogenes ve třech různých masných výrobcích. Jednalo se o produkty od menších lokálních výrobců ze tří různých krajů (Zlínského, Moravskoslezského a Jihočeského) v celkovém množství mírně přes 100 kg. Veškeré výrobky z dotčených šarží výrobků se již prodali ve vlastních prodejnách výrobců, ale datum spotřeby ani v jednom případě ještě nevypršelo. Spotřebitelé, kteří mají výrobky doma, by je neměli konzumovat a mohou je vrátit v místě nákupu.

Celý článek zde 

 

TESTY

Velký test špekáčků
autor: blesk.cz

Upadající kvalitu špekáčků zachraňovala před 23 lety tzv. špekáčková vyhláška. V současnosti mají oblíbené tábornické pochoutky v průměru skoro o polovinu víc masa, než je minimum ve zmíněném předpisu. Jenže občas spíš než špekáček svou masovostí připomínají šunku. Tedy alespoň slibem na obale…

Celý článek zde

 

dTest: Test uzeného a marinovaného tofu 2024
autor: Spotřebitelská organizace dTest

Tofu je spojováno především s vegetariánstvím či veganstvím, o nové chutě však může obohatit i jídelníček „masožravce“. Otestovali jsme dva druhy tofu – uzené a marinované. U 17 vzorků jsme zjišťovali obsah bílkovin, tuku a soli, zkontrolovali jsme nežádoucí bakterie a nechyběla ani ochutnávka. Můžeme prozradit, že tofu zdaleka není jedno jako druhé. Liší se chutí a výživovými hodnotami a narazili jsme i na nepřesné etikety.

Celý článek zde

 

Test anglické slaniny 2024
autor: dTest

Pro další z testů uzenin jsme si vybrali anglickou slaninu. Nenápadný výrobek používaný buď jako klasická uzenina, či coby kuchyňská ingredience naší pozornosti dosud unikal. Na jeho kvalitu jsme proto byli náležitě zvědaví. Výsledky zkoušek přinesly nový rekord. Ze 17 vzorků totiž plně vyhovělo pouhých šest. Slanině tak připadl smutný titul nejproblematičtější uzeniny, která našimi testy prošla.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v dubnu 2024
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy, zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, provedli v období od 1. 4. – 30. 4. 2024 celkem 223 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 35 finančních sankcí v celkové výši 331 000,- Kč. Ve 3 případech byl vyřešen nedostatek bagatelního charakteru domluvou.

Celý článek zde

 

Jak poznáte kvalitu? Snadno!
autor: Akademie kvality

Odpovědným výběrem surovin můžeme dosáhnout pozoruhodných výsledků. Kvalita surovin je totiž základem každého chutného jídla a může mít vliv i na naše zdraví. Je důležité nejenom dbát na to, aby byly suroviny čerstvé, ale také věnovat pozornost tomu, odkud pocházejí a jak byly zpracovány. Naučit se rozpoznávat kvalitní produkty není těžké, pokud máme dostatek informací.

Celý článek zde

 

Státní zdravotní dozor v souvislosti s Mistrovstvím světa v ledním hokeji 2024
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy v souvislosti s Mistrovstvím světa v ledním hokeji 2024 zahájila mimořádné kontroly stravovacích a ubytovacích služeb poskytujících zázemí hokejovým týmům a jejich fanouškům. Během státního zdravotního dozoru nebylo zjištěno žádné pochybení, které by mohlo ohrozit průběh hokejových turnajů.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti