Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Vyhláška č. 305/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Vyhláška č. 311/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích
Vyhláška č. 312/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách

Cíle návrhu:

Předložený návrh vyhlášky mění stávající vyhlášku o tabákových nálepkách. Tato změna je vyvolána potřebou zahrnout do systému značení tabákových výrobků nové produkty, včetně náplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a dalších alternativních nikotinových výrobků. Tato změna je motivována zavedením nových daní na tyto produkty. Nový návrh vyhlášky také rozšiřuje pravidla pro objednávání, evidenci a administraci tabákových nálepek tak, aby zahrnovala i nově zdaněné výrobky. Tato úprava je zároveň reakcí na negativní dopad těchto produktů na lidské zdraví a návykovost. Nová regulace má být podobná pravidlům pro již zdaňované tabákové výrobky.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7724556.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc říjen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2387 ze dne 25. září 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Suonenjoen mansikka (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2149 ze dne 9. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Tolna/Tolnai (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2150 ze dne 9. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace produktu pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Terasele Dunării (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2138 ze dne 6. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lajta sajt (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2140 ze dne 6. října 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu Terres du Midi (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2144 ze dne 6. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace produktu pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Duché d'Uzès (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2146 ze dne 6. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Bairrada (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2148 ze dne 6. října 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu Terras da Beira (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2171 ze dne 10. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2177 ze dne 9. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Meso turopoljske svinje (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2173 ze dne 10. října 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu Terras de Cister (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2174 ze dne 10. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace produktu pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Côtes du Roussillon (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2179 ze dne 10. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Beira Interior (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2182 ze dne 10. října 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu Terras do Dão (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2178 ze dne 10. října 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu Sable de Camargue (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2219 ze dne 16. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tome fraîche de l'Aubrac (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2220 ze dne 16. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite Villuercas Ibores Jara (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2298 ze dne 18. října 2023, kterým se schvaluje unijní změna specifikace pro chráněné označení původu La Mancha
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2438 ze dne 24. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile d'olive du Languedoc (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2439 ze dne 24. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huître de Normandie (CHZO))

Přídatné látky

Nařízení Komise (EU) 2023/2379 ze dne 29. září 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku stearyltartrát (E 483) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/2108 ze dne 6. října 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářské přídatné látky dusitany (E 249-250) a dusičnany (E 251-252) (Text s významem pro EHP)

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2210 ze dne 20. října 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktózy vyrobené derivátem kmene Escherichia coli K-12 DH1 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2214 ze dne 23. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití a specifikace nových potravin v prášku z částečně odtučněných chia semínek (Salvia hispanica) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2215 ze dne 23. října 2023, kterým se povoluje uvedení na trh sodné soli 6′-sialylaktózy vyrobené derivátem kmene Escherichia coli W (ATCC 9637) jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017 /2470 (Text s významem pro EHP)

Bezpečnost potravin

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2132 ze dne 13. října 2023, kterým se povoluje uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2023) 6735) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2133 ze dne 13. října 2023, kterým se povoluje uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 a devět podkombinací, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2023)6739) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2134 ze dne 13. října 2023, kterým se povoluje uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87419, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(oznámeno pod číslem C(2023) 6729) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2143 ze dne 13. října 2023, kterým se obnovuje povolení k uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR162, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1685, (EU) 2019/1305 a (EU) 2019/2087, pokud jde o referenční materiál (oznámeno pod číslem C(2023) 6736) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2217 ze dne 16. října 2023, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 901/2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2023/2382 ze dne 29. září 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbetamid, karboxin a triflumuron v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2194 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky ketoprofen s ohledem na její maximální limit reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2203 ze dne 20. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky rafoxanid s ohledem na její maximální limit reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2394 ze dne 5. října 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/493, pokud jde o konečné přidělení podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 (oznámeno pod dokumentem C(2023) 6616)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2110 ze dne 10. října 2023, kterým se stanoví spouštěcí objemy na roky 2024 a 2025 pro účely případného uplatnění dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2190 ze dne 28. září 2023 o postoji, který je třeba zaujmout jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného dohodou mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jako pokud jde o přijetí jeho jednacího řádu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2145 ze dne 16. října 2023, kterým se opravují některé jazykové verze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470, kterým se stanoví unijní seznam nových potravin v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2023 ze dne 3. února 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2325]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 44/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2328]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 43/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2329]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 42/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2340]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 39/2023 ze dne 17. března 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2341]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2448 ze dne 25. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ŘÍJNA

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2022
autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří též biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit – patří sem půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí.

Celý článek zde

 

Při přepravě zvířat na jihu Čech zjistila SVS porušení pravidel welfare i hygieny potravin
autor: SVS

Inspektorky veterinární správy z Jihočeského kraje při kontrole s Policií ČR nedaleko Předotic v okrese Písek odhalily provozovatele jatek z Plzeňského kraje, který převážel v jednom přepravním prostoru neodděleně živou jalovici spolu s krávou poraženou na hospodářství. To je v rozporu s legislativními požadavky pro oblast hygieny potravin i welfare zvířat.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce zjistila klamání o obsahu masa u sušené šunky prosciutto crudo, oproti informaci na obalu ho chyběla víc než čtvrtina
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se intenzivně věnuje kontrolám nejen bezpečnosti, ale také jakosti potravin v tržní síti a aktuálně zakázala šarži sušené šunky prosciutto crudo z dovozu s cca o čtvrtinu nižším obsahem masa oproti informaci na obalu.

Celý článek zde

 

Pelmeně z Litvy prodávané v písecké prodejně obsahovaly salmonely
autor: SVS

Státní veterinární správa zakázala prodej zmražených pelmeňů (plněných těstových taštiček) s náplní z kuřecího masa od litevského výrobce, které prodávala prodejna řetězce MERE v jihočeském Písku. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha zjistilo přítomnost salmonel ve výrobku. Veterinární inspektoři proto zakázali pokračování prodeje výrobku. Spotřebitelé, kteří by jej měli doma, jej mohou vrátit v místě nákupu.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce upozorňuje na další dva případy salmonely v kuřecím mase ze zahraničí
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce na základě průběžných výsledků plánované mimořádné mikrobiologické kontroly varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečného kuřecího masa. Laboratorní rozbor u nich potvrdil přítomnost bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza.

Celý článek zde

 

Veterinární inspektoři odhalili při kontrole skladu na Litovelsku více než tunu prošlých vepřových kůží
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy z Olomouckého kraje odhalili při běžné kontrole skladu potravin na Litovelsku zásilku více než 1300 kg zamražených vepřových kůží s prošlým datem použitelnosti. Zdravotně závadné produkty proto znehodnotili barvou a nařídili jejich neškodnou likvidaci na náklady provozovatele.

Celý článek zde

 

Biopotraviny z dovozu splňují pravidla ekologické produkce, ukazují výsledky SZPI po prvním roce kontrol
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce již rok provádí kontroly dovozu ekologické produkce, a to na základě nové kompetence dle novelizovaného znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, které nabylo účinnosti 1. 10. 2022. Tímto okamžikem přešly kompetence k potvrzovávání certifikátů COI (potvrzení o kontrole) na příslušné dozorové orgány – Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Celní správa, která kontroly prováděla dříve, je v této souvislosti odpovědná již pouze za celní řízení.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: Bamboo fibre cup, bicchiere in fibra di bamboo con coperchio ‘Save the planet“
autor: HSHMP
SVS odhalila v Olomouckém kraji nelegální sklad potravin
autor: SVS

Veterinární inspektoři z Olomouckého kraje odhalili v Lipníku nad Bečvou nelegální sklad potravin. V něm se nacházelo bezmála 17 tun potravin živočišného původu (zejména ryby, mořské plody, hovězí a drůbeží maso) a 4 000 kusů vajec. Část potravin byla prošlá. Provozovateli hrozí ve správním řízení sankce ve výši až 500 000 Kč.

Celý článek zde

 

Novinky u zahřívaného tabáku: bez příchutí a se zdravotním varováním
autor: Ministerstvo zdravotnictví

Dneškem (23. 10.) se mění pravidla pro značení výrobků se zahřívaným tabákem. Nově už není možné prodávat zahřívaný tabák s příchutí nebo aromatem. Výrobky naopak musí nést zdravotní varování a informační sdělení, i s telefonním číslem na Národní linku pro odvykání kouření.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: Bamboo Fibre Products M, 400 ml
autor: Ministerstvo zdravotnictví
Stanovení nebezpečného výrobku: Bamboo Fibre Cup, Bicchiere in Fibra di Bamboo con Coperchio ‚Save the Planet“ Art. 11707
autor: Ministerstvo zdravotnictví
Vozidlo převáželo více než 100 kg potravin neznámého původu při nedodržení teplot
autor: SVS

Při společné kontrole Státní veterinární správy a celní správy na dálnici D8 v Ústeckém kraji poblíž Petrovic bylo zachyceno v dodávce směřující do Německa více než 100 kg živočišných produktů neznámého původu navíc při nedodržení stanovené teploty. Vzhledem k uvedeným pochybením veterinární inspektoři na místě nařídili neškodnou likvidaci všech těchto produktů.

Celý článek zde

 

TESTY

Velký test černých čajů
autor: blesk.cz

Černý čaj je často vyzdvihován pro své pozitivní účinky na zdraví. Jenže kromě blahodárných čajových lístků si můžeme ve vroucí vodě vylouhovat i zbytky pesticidů, a to hned několika najednou.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Zákoník práce se mění. Rychlý přehled nejdůležitějších změn pro školní jídelny
autor: Redakce Jídelny.cz

Řada z vás je zaměstnána na tzv. dohodu. Víte, že v zákoníku práce došlo k rozsáhlým úpravám a že se týkají i dohod? Pojďme se společně podívat na nejvýznamnější změny. Novela zákoníku práce, která má účinnost od 1. října 2023, přináší řadu zásadních novinek pro zaměstnance i zaměstnavatele. Níže naleznete přehled toho nejpodstatnějšího, co se týká pracovníků ve školních jídelnách.

Celý článek zde

 

Ani v září se kontroly hygieniků v pražských restauracích neobešly bez negativních nálezů
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy se soustavně a oproti tzv. covidovým letům ve zvýšené míře věnuje státnímu zdravotnímu dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby. Jeho urgentní potřebu ukazují i některé výsledky kontrol za měsíc září 2023. Těch pražští hygienici provedli celkem 211, což je o 53 víc než za stejné období roku předchozího. Letos v září oproti loňsku poklesl o pouhé tři počet udělených finančních sankcí za závažnější zjištěná pochybení: letos v září šlo o 24 sankcí v částce 93 500,- Kč.

Celý článek zde

 

Bartoš chystá „EET“ pro hotely a airbnb. Pod kontrolou chce mít provozovatele ubytování i hosty
zdroj: lidovky.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj chce utlumit šedou ekonomiku v cestovním ruchu. S tím by měl pomoci systém e-Turista, který bude obdobný nedávno zrušené elektronické evidence tržeb (EET). Program resortu, který vede Ivan Bartoš (Piráti), by totiž měl evidovat všechny provozovatele hromadných ubytovacích zařízeních a airbnb včetně ubytovaných hostů.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti