Upravit stránku

Nové účinné předpisy

Nařízení vlády č. 228/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 242/2023 Sb., o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Cíle návrhu:

Novela transponuje směrnici 2020/2184, která upravuje bezpečnost pitné vody. Většina požadavků této směrnice již byla implementována do současných právních předpisů na základě původní směrnice 98/83/ES. Nové požadavky zahrnují komplexní přístup k bezpečnosti vody a posuzování a řízení rizik ve všech fázích zásobovacího řetězce. Novela zákona č. 258/2002 Sb. také stanoví povinnost vypracování posouzení rizik domovních rozvodných systémů vody pro provozovatele prioritních prostorů. Navrhovaný právní předpis upravuje limity nově sledovaných ukazatelů, včetně bisfenolu A, halogenoctových kyselin a sumy látek typu PFAS. U některých stávajících ukazatelů dochází ke zpřísnění limitů, zatímco u jiných ke zmírnění.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7688751.htm

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Cíle návrhu:

Navrhovaná novela zruší § 4 odst. 7, který umožňuje kolísání teploty hluboce zmrazených potravin mezi -15°C a -18°C při skladování. Místo toho se bude uplatňovat obecné ustanovení § 4 odst. 5, které stanoví udržení teploty ve všech částech výrobku na minus 18°C nebo nižší. Návrh novely vyhlášky se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků, kteří vyrábějí a skladují hluboce zmrazené potraviny, a pro orgány dozoru k provádění kontrol.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7721835.htm

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách

Cíle návrhu:

Předložený návrh vyhlášky mění stávající vyhlášku o tabákových nálepkách. Tato změna je vyvolána potřebou zahrnout do systému značení tabákových výrobků nové produkty, včetně náplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a dalších alternativních nikotinových výrobků. Tato změna je motivována zavedením nových daní na tyto produkty. Nový návrh vyhlášky také rozšiřuje pravidla pro objednávání, evidenci a administraci tabákových nálepek tak, aby zahrnovala i nově zdaněné výrobky. Tato úprava je zároveň reakcí na negativní dopad těchto produktů na lidské zdraví a návykovost. Nová regulace má být podobná pravidlům pro již zdaňované tabákové výrobky.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7724556.htm

 

Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

Cíle návrhu:

Nová vyhláška nahrazuje předchozí vyhlášku č. 410/2005 Sb. a přináší mírnější povinnosti a předává rozhodovací pravomoci zřizovatelům a provozovatelům zařízení. Cílem je umožnit flexibilnější přístup k hygienickým požadavkům na základě specifických podmínek a charakteru zařízení. Nová vyhláška neupravuje stavebně-technické aspekty a zaměřuje se spíše na hygienické aspekty, jako je kvalita osvětlení a vzduchu. Bezpečnostní ukazatele a technické požadavky jsou ponechány na kompetenci dalších resortů, což má snížit duplicity v právních předpisech. Nová vyhláška také odstraňuje zastaralá ustanovení předchozí vyhlášky.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7751676.htm

 

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a další související zákony

Cíle návrhu:

Návrh zahrnuje novelizaci zákona o návykových látkách a zavádí novou kategorii psychomodulačních látek. Tyto látky jsou definovány jako psychoaktivní látky s nízkým rizikem pro zdraví a společnost, jejichž kontrolované užívání pro dospělého člověka představuje akceptovatelné riziko závislosti. Kromě psychomodulačních látek je zavedena také nová kategorie nazvaná "nové psychoaktivní látky," které mají předpokládanou psychoaktivitu, ale s neznámým zdravotním rizikem. Tyto látky budou podléhat přísným omezením a budou moci být používány pouze pro výzkumné účely.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7724424.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc srpen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1588 ze dne 27. července 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1589 ze dne 27. července 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Alcachofa de Tudela“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1628 ze dne 10. srpna 2023, kterým se zamítá žádost o ochranu zeměpisného označení v souladu s čl. 52 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 („Лидский“ квас/Lidski kvas' (CHZO)) (oznámeno pod dokumentem C(2023) 5371)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1633 ze dne 10. srpna 2023, kterým se zamítá žádost o ochranu zeměpisného označení v souladu s čl. 52 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 („Лидское“ пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva' (CHZO)) (oznámeno pod dokumentem C(2023) 5372)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1636 ze dne 10. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cerdo de Teruel“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1641 ze dne 11. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vaca de Extremadura“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1645 ze dne 17. srpna 2023, kterým se schvaluje nevýznamná změna specifikace názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Los Pedroches“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1652 ze dne 16. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sidra da Madeira“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1653 ze dne 17. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zeměpisných označení lihovin („Borzag pálinka“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1663 ze dne 21. srpna 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Asparago di Cantello“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1671 ze dne 24. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ciliegia di Lari“ (CHZO))

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1581 ze dne 1. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny „oleoresin bohaté na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1582 ze dne 1. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny 3′-sialylaktóza sodná sůl produkovaná odvozenými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1583 ze dne 1. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny lakto- N -neotetraóza (mikrobiální zdroj) (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1606 ze dne 30. května 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, pokud jde o některá ustanovení o chráněných označeních původu a chráněných zeměpisných označeních vína a o uvádění povinných údajů pro produkty z révy vinné a zvláštní pravidla pro označování a označování složek výrobků z révy vinné a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o certifikaci dovážených vinařských výrobků

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE SRPNA

Cena Potravinářské komory ČR za nejlepší inovativní výrobek roku – VÝSLEDKY
autor: PK ČR
Mimořádná kontrolní akce odhalila prodej alkoholických nápojů mladistvým osobám
autor: ČOI Královéhradeckého a Pardubického kraje

Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým osobám. ČOI provedla celkem 18 kontrol a v 10 případech byly prodány alkoholické nápoje a tabákové výrobky nezletilým osobám.

Celý článek zde

 

Naši zemědělci loňský rok zvládli výborně, zemědělství se dařilo
autor: Ministerstvo zemědělství

přes energetickou a potravinovou krizi naši zemědělci loňský rok hospodařili dobře a podařilo se jim obtížné období překonat. Vzrostly sice ceny energií a krmiv, přesto se podařilo udržet soběstačnost například u hovězího masa, cukru nebo mléka. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2022, tzv. Zelená zpráva.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. JOOK™3000 GRAPE ICE, 10 ml, 3% (~ 30 mg/ml) Nicotine, EAN kód: 6974670112438
autor: HSHMP
SZPI upozorňuje na případy klamání o obsahu masa v guláši v konzervě
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontrol parametrů potravin v tržní síti zakázala čtyři šarže Maďarského guláše s nižším obsahem masa ve srovnání s informacemi na obalu.

Celý článek zde

 

Geneticky upravená vejce bez alergenů označena jako bezpečná
autor: BIOTRIN

Japonští vědci vyvinuli slepičí vejce, která by mohla být bezpečnou alternativou pro lidi trpící alergií na vaječný bílek. Tato alergie patří mezi nejčastější alergie především u dětí a může se projevovat řadou příznaků jako zvracením, žaludečními křečemi, dýchacími potížemi, kopřivkou nebo otoky. Kvůli této alergii navíc nelze alergickým jedincům aplikovat některé vakcíny proti chřipce.

Celý článek zde

 

Varování pro spotřebitele: salmonela v chlazeném kuřecím mase ze zahraničí
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje spotřebitele před nebezpečnou potravinou TESCO KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, šarže: 23293102, chov a porážka: Ukrajina, dle veterinárního identifikačního označení (SK 10094 ES) baleno společností WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 92503 Horné Saliby, Slovensko. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně Tesco Stores ČR a.s., Rudolická 1706/4, 434 01 Most.

Celý článek zde

 

TESTY

Test játrových paštik 2023
autor: dTest

Čerstvá játrová paštika patřila mezi přední pochoutky u královského dvora. S příchodem konzervování se z ní stala oblíbená svačina na cesty i na doma. Dnes si můžete koupit chlazené i konzervované játrové paštiky. V testu jsme se zaměřili na 22 výrobků z obou kategorií a zjišťovali, jaké jsou jejich senzorické kvality, kolik obsahují tuku a soli a co vše prozrazují na etiketách. Jaké jsou mezi chlazenými a konzervovanými paštikami rozdíly a které chutnají nejlépe?

Celý článek zde

 

Test pařených sýrů 2023
autor: dTest

Oštiepok i sýrové nitě patří mezi oblíbené zástupce takzvaných pařených sýrů. Proč na ně přišla řada zrovna v létě? Jednak jsou vhodné i pro grilování a možná si leckdo některou ze slovenských specialit doveze z dovolené. Ostatně u našich sousedů jsme řadu vzorků do testu nakoupili i my. Výsledky odhalily plno možností ke zlepšení. Řadě výrobků by prospěly přesnější výživové tabulky a narazili jsme i na jeden mikrobiologický zádrhel.

Celý článek zde

 

Test šunkových salámů
autor: blesk.cz

Šunkové salámy se opět vracejí na výsluní přízně! Polovina z testovaných se obsahem masa rovnala šunce nejvyšší jakosti!

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Pražské školy v prvním pololetí 2023 z pohledu pražských hygieniků
autor: HSHMP

V období prvního pololetí letošního roku provedla Hygienická stanice hlavního města (dále jen “HSHMP”) Prahy 606 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků. Kontroly realizoval v rámci výkonu státního zdravotního dozoru odbor hygieny dětí a mladistvých HSHMP. Z celkového počtu kontrol se pochybení vyskytla u 24 z nich (4 %).

Celý článek zde

 

Podložte své argumenty znalostí práva
autor: Ing. Pavel Ludvík (s přispěním Mgr. et Mgr. Moniky Horákové)

Vedoucí školní jídelny musí umět se orientovat v základech práva. Dokážete to? Důležité také je vyznat se v rozporech mezi zprávami z médií a tím, co je uvedeno ve Sbírce zákonů, nebo rozlišovat mezi datem platnosti a účinnosti. Přinášíme vám k tomu návod včetně příkladů přímo z oblasti školního stravování.

Celý článek zde

 

Zpráva o výsledcích hygienických kontrol v pražské Zoologické zahradě
autor: HSHMP

Zaměstnanci HSHMP zkontrolovali během letošního června a července 17 provozoven stravovacích služeb (restaurace, kavárny, stánky s občerstvením), nabízejících v Zoologické zahradě široký sortiment teplých, studených a sladkých pokrmů a nápojů, ledových tříští a zmrzlin.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce informuje o nezákonném prodeji nekolkovaných lihovin v souvislosti s kontrolou v provozovně v Brně
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v rámci průběžných intenzivních kontrol kvality a bezpečnosti provádí kontrolní vstupy i do provozoven společného stravování, v nichž mj. zjišťuje, zda nedochází k prodeji lihovin bez kontrolní pásky – tzv. kolku. S touto nepovolenou praxí se inspektoři setkali v provozovně společnosti NakupRum s.r.o., Koliště 1907/3, 602 00, Brno – Černá Pole.

Celý článek zde

 

V červenci pražští hygienici zkontrolovali 167 provozoven stravovacích služeb
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) letos v červenci provedla celkem 167 kontrol provozoven poskytujících stravovacích služeb. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 26 finančních sankcí v celkové výši 140 000,- Kč. Oproti stejnému období loňského roku pražští hygienici zkontrolovali o 43 provozoven více, současně navíc uložili dvě finanční sankce. 25 kontrol v červenci hygienici provedli na základě podnětů od veřejnosti. Ty se převážně týkaly nedostatečné provozní hygieny a stavebně technického stavu provozoven stravovacích služeb.

Celý článek zde

 

Pivo pouze k meníčku. Mohou si restaurace diktovat podmínky?
zdroj: podnikatel.cz

V současné době se hodně mluví o placení v hotovosti a kartami. Přibývá podniků, kde najdou zákazníci ceduli nebo oznámení týkající se nabízených služeb. Mají podnikatelé právo na omezení svých hostů?

Celý článek zde

 

Co rodiče nevědí o školním stravování
autor: Ing. Pavel Ludvík

Rodiče si na školní stravování svých dětí stále stěžují a mají na něj navíc nové a nové požadavky. Již v roce 2011 jsme připravili návod pro školní jídelny, jak rodičům pravidla školního stravování vysvětlovat. Je o něj stále velký zájem, a proto vám ho nyní přinášíme v aktualizovaném znění.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti