Upravit stránku

LEGISLATIVA ČR

Nové účinné předpisy:

Vyhláška č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Připravovaná legislativa ČR

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Cíle návrhu:

V důsledku nebezpečného užívání nových syntetických drog obsahujících látky HHC a THCP, je navrhováno zařadit tyto látky na seznam návykových látek. Situace vyžaduje rychlou regulaci, protože tyto látky vedly k předávkováním zejména u dětí a mladistvých. Opatření by zamezilo jejich volnému prodeji a minimalizovalo riziko ohrožení veřejného zdraví.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7855529.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc únor.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/423 ze dne 31. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/443 ze dne 29. ledna 2024, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Queijo de Azeitão (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/445 ze dne 29. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aydın Memecik Zeytinyağı (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/569 ze dne 7. února 2024, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Cecina de León (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/619 ze dne 14. února 2024, kterým se schvalují změny Unie ve specifikaci pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Dunántúli / Dunántúl (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/625 ze dne 14. února 2024 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu Campo de Calatrava (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/697 ze dne 19. února 2024, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Rubicone (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/698 ze dne 19. února 2024 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu Beira Atlântico (CHZO)

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2024/451 ze dne 5. února 2024, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí nikotinu v některých výrobcích nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 166/2021 ze dne 11. června 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/166]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 165/2021 ze dne 11. června 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/188]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 196/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/300]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 203/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/308]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 199/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/309]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 204/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/310]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 201/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/312]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 202/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/316]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/317]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 197/2021 ze dne 9. července 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/318]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/737 ze dne 21. února 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 280/2021 ze dne 29. října 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/533]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 281/2021 ze dne 29. října 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/536]

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/585 ze dne 8. prosince 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o zvláštní pravidla pro označování a označování složek aromatizovaných vinných výrobků
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/601 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o certifikaci chmele a chmelových produktů a související kontroly

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ÚNORA

Vyhlášení nebezpečných výrobků: jednorázové elektronické cigarety IMOMENT 9000 18 ml a IMOMENT CRYSTAL JEWEL 20 mg 4500 puffs
autor: HSHMP
Potravinářská inspekce informuje o výsledcích kontroly burčáku za loňský rok
autor: SZPI

Výsledky kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu v prodejní sezóně 2023 ukázaly ve srovnání s předchozími třemi lety mírně vyšší počet nevyhovujících vzorků. Požadavkům právních předpisů při hodnocení v laboratoři nevyhovělo 6 vzorků z 47 – tedy cca každý osmý.

Celý článek zde

 

Několik závažných porušení předpisů při přepravě a uchovávání potravin v Praze
autor: SVS

Hned tři závažné případy porušení legislativy při přepravě či uchovávání potravin živočišného původu řešili v uplynulém týdnu inspektoři Státní veterinární správy v Praze. Ve všech případech se jednalo o vietnamské podnikatele.

Celý článek zde

 

HHC, HHC-O, THCP byly dočasně zařazeny mezi návykové látky
autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví v rámci procesu technické notifikace obdrželo souhlas od Evropské komise, která České republice schválila zařazení HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek. Nařízení, kterým tyto látky na seznam zařazujeme, ministr zdravotnictví podepsal a poslal ho k podpisu premiéra. Česká republika se tak připojí k řadě států Evropské unie, které během posledního roku přistupují ke stejnému řešení.

Celý článek zde

 

Na Regionálních potravinách si pochutnáváme už 15 let. Zatím tuto značku kvality získalo už 1 473 výrobků
autor: Ministerstvo zemědělství

Začíná 15. ročník soutěže Regionální potraviny, značky kvality pro výrobky lokálních potravinářů a zemědělců. Ocenění uděluje Ministerstvo zemědělství. Za 14 let trvání soutěže získalo právo nosit logo Regionální potraviny 1 473 výrobků. Letošní kampaň na celostátní i krajské úrovni je tímto spuštěná.

Celý článek zde 

 

SVS stahuje z trhu jaternicový prejt kvůli obsahu ostrých částic
autor: SVS

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z prodeje jaternicový prejt od výrobce MP Krásno, a. s. Senzorická analýza ve Státním veterinárním ústavu Olomouc v produktu odhalila ojedinělou přítomnost blíže neidentifikovaných drobných ostrých cizích částic, (drobný prášek připomínající písek). Výrobek byl proto vyhodnocen jako nevhodný k lidské spotřebě. Spotřebitelé, kteří jej mají doma, by prejt neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu.

Celý článek zde 

 

TESTY

dTest: Test obsahu lepku v bezlepkových potravinách 2024
autor: dTest

Když saháme po bezlepkových potravinách, spoléháme na to, že v nich lepek skutečně chybí. Aby byla důvěra podložena fakty, provedli jsme jednoduchý test obsahu lepku. Na kontrolu jsme poslali 29 výrobků zahrnujících náhražky mouky, sušenky a kukuřičné chlebíčky. Většinou vyhověly. Ukázalo se však, že pokud se etiketa zmiňuje o stopách lepku, nelze nad tím mávnout rukou.

Celý článek zde

 

Test tavených sýrů 2024
autor: dTest

Téma tavených sýrů se na stránky našeho časopisu vrací přesně po 11 letech. V roce 2013 jsme se jejich testem pokusili vyvrátit některé s nimi spojené mýty. Stejný úkol bychom si mohli dát i letos. Některé pochybnosti týkající se tavených sýrů totiž stále přetrvávají. Do laboratoře jsme vyslali 23 vzorků, abychom zjistili, jak jsou na tom s obsahem žádoucích i nežádoucích látek. Do úzkých se však sýry dostaly pouze vinou nepřesných a zavádějících informací na obalech.

Celý článek zde

 

Test - mražené rybí filety
zdroj: blesk.cz

V balení mražených rybích filetů si můžeme koupit buď stoprocentní maso chráněné zmrzlou krustou, nebo předražený led, kde je ryby sotva polovina!

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Desetina restaurací připravuje pokrmy na přepáleném fritovacím oleji
autor: SZPI

V rámci pravidelné kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila jakost a bezpečnost fritovacích olejů, které provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení používají k přípravě pokrmů. Přibližně v každé desáté kontrolované provozovně inspektoři SZPI vyhodnotili olej ve fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě.

Celý článek zde

 

Vyšla Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování
autor: SZÚ

Metodika je výstupem Mezirezortní pracovní skupiny pro institucionální stravování. Jde o dokument doporučujícího charakteru, který nabízí návod, jakým způsobem dietní stravu zajistit a poskytnout v případě, že je po ní poptávka. Prošla pilotním testováním na reprezentativním vzorku škol, které ji velmi ocenily. Na její přípravě se podíleli odborníci napříč obory od nutričních terapeutů, přes hygieniky a metodiky školního stravování až po odborníky na gastronomii.

Celý článek zde

 

Společné stravování
autor: SZPI
Výsledky kontrol pražských škol, předškolních a školských zařízení v roce 2023
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy provedla v roce 2023 celkem 1188 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách, předškolních a školských zařízeních. Dále pak v zařízeních poskytujících stravovací služby pro děti a mladistvé a na venkovních hracích plochách určených ke hrám dětí majících svého provozovatele. Kontroly probíhaly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celý článek zde

 

Potravinářské inspekce: každá čtvrtá kontrolovaná restaurace klamala spotřebitele v informacích o nabízených pokrmech
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce pravidelně ověřuje pravdivost údajů uváděných v provozovnách společného stravování – zejména restauracích a rychlém občerstvení – při nabídce pokrmů. Inspektoři při kontrole konfrontují údaje uvedené v jídelních a nápojových lístcích, nabídkových tabulích nebo ústním sdělením personálu se skutečným složením předmětného pokrmu. Cílem kontroly je prověřit, zda při nabídce nejsou spotřebiteli sděleny nepravdivé nebo zavádějící informace ohledně složení pokrmu, použité suroviny, případně zda nebyla na úkor spotřebitele nahrazena dražší složka pokrmu složkou levnější.

Celý článek zde

 

Letos v lednu pražští hygienici zkontrolovali 196 provozoven poskytujících stravovací služby
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) za celý letošní leden zkontrolovala 196 provozoven poskytujících stravovací služby. Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 75 finančních sankcí v celkové výši 707 000,- Kč. Ve srovnání s lednem předchozího roku HSHMP za letošní první kalendářní měsíc realizovala o 29 kontrol víc.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti