Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 296/2023 o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Nařízení vlády č. 210/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o tabákových výrobcích

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je návaznosti na evropskou legislativu zavést, pro tabákové výrobky s charakteristickou příchutí nebo s aromaty v jakékoli z jejich složek nebo mající určité technické prvky i na zahřívané tabákové výrobky, definice jednotlivých typů ověřovacích elementů (zjevné, poloskryté, skryté), stanovit způsob označení tabákových výrobků bezpečnostním prvkem, způsob vytištění nebo upevnění bezpečnostního prvku, umožnění identifikaci a ověření pravosti jednotlivých jednotkových balení tabákových výrobků a předpoklady nezávislosti poskytovatele ověřovacích elementů, upravit požadavky na označování zahřívaných tabákových výrobků obecným varováním a textovým varováním a sjednotit termín pro oznámení údajů týkajících se objemů prodeje podle značky a typu při uvádění tabákových a nových tabákových výrobků na trh.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7698025.htm

 

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a další související zákony

Cíle návrhu:

Návrh zahrnuje novelizaci zákona o návykových látkách a zavádí novou kategorii psychomodulačních látek. Tyto látky jsou definovány jako psychoaktivní látky s nízkým rizikem pro zdraví a společnost, jejichž kontrolované užívání pro dospělého člověka představuje akceptovatelné riziko závislosti. Kromě psychomodulačních látek je zavedena také nová kategorie nazvaná "nové psychoaktivní látky," které mají předpokládanou psychoaktivitu, ale s neznámým zdravotním rizikem. Tyto látky budou podléhat přísným omezením a budou moci být používány pouze pro výzkumné účely.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7724424.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc září.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1687 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Espárrago de Navarra“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1688 ze dne 30. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Szabolcsi alma“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1689 ze dne 30. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Twaróg wędzony (ZTS)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1690 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vorarlberger Alpkäse“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1691 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvaluje nevýznamná změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vorarlberger Bergkäse“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1692 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro chráněné zeměpisné označení („Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1702 ze dne 1. září 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Milas Yağlı Zeytini“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1761 ze dne 6. září 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1762 ze dne 6. září 2023 o registraci zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Sárréti kökénypálinka“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1792 ze dne 13. září 2023, kterým se schvaluje unijní změna specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Ribera del Guadiana“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2054 ze dne 20. září 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Allåkerbär från Norrland“ (CHOP)]

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise (EU) 2023/2086 ze dne 28. září 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o používání pufrovaného octa jako konzervantu a regulátoru kyselosti (Text s významem pro EHP)

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2023/1719 ze dne 8. září 2023, kterým se mění přílohy II a IV nařízení (ES) č. o 396/2005 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum cepa Ma 43, paclobutrazol a feromony s lineárním řetězcem Lepidoptera (SCLP) v určitých produktech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1753 ze dne 11. září 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyriproxyfen v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1674 ze dne 19. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o zařazení některých pomazánek a přípravků k výrobě nápojů obsahujících kakao, některých hotových potravin získaných z obilovin nebo obilných výrobků, některých hotových potravin získané z rýže a jiných obilovin, některých hranolků a lupínků a některých omáček a koření na seznamu složených produktů vyňatých z úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a kterým se mění přílohy I a III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1700 ze dne 6. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o záznamy pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké na seznamech povolených třetích zemí pro vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů z drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1701 ze dne 6. září 2023, kterým se od 7. září 2023 stanoví dovozní cla použitelná na některé druhy loupané rýže
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2020 ze dne 23. října 2020, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1727]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1788 ze dne 15. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o záznamy pro Spojené království a Spojené státy americké na seznamech třetích zemí oprávněných pro vstup do Unie zásilek drůbeže, zárodečných produktů z drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 185/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/1987]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 187/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1989]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 189, 191-198/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1991, 1993-2000]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 228/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2023/2030]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2084 ze dne 27. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o záznamy pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké na seznamech třetích zemí oprávněných pro vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů z drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2085 ze dne 27. září 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2092 ze dne 28. září 2023 o stanovení reprezentativních cen, dovozních cel a dodatečných dovozních cel použitelných na melasu v odvětví cukru od 1. října 2023

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ZÁŘÍ

Dovoz veterinárního zboží do Velké Británie se v průběhu příštího roku změní
autor: SVS

Státní veterinární správa upozorňuje podnikatele, kteří vyvážejí zvířata, zárodečné produkty, živočišné produkty, ale také rostliny a rostlinné produkty, že od příštího roku dojde k dalším změnám systému dovozu těchto komodit do Velké Británie. Vláda Spojeného království zveřejnila konečnou podobu příručky, která nový systém podrobně popisuje na svém webu.

Celý článek zde

 

Vozidlo na Litoměřicku vezlo čtvrt tuny masa a párků za nevyhovujících teplot
autor: SVS

Veterinární inspektoři z Ústeckého kraje při společné kontrole s Celním úřadem na dálnici D8 na Litoměřicku odhalili vozidlo, které převáželo více než čtvrt tuny chlazeného drůbežího masa s droby a krůtích párků v nevyhovující teplotě.

Celý článek zde

 

V ČR se prodávaly klamavě označené tygří krevety, uvedená hmotnost ani obsah masa neodpovídaly skutečnosti
autor: SVS

Státní veterinární správa upozorňuje spotřebitele, že se na český trh dostalo 3 600 kg zmrazených tygřích krevet původem z Vietnamu s klamavým označením. U výrobku se odlišovala deklarovaná a skutečná hmotnost, stejně tak skutečnosti neodpovídal na obalu uvedený obsah masa. Zákazníci, kteří mají výrobek doma, což se dá vzhledem k datu trvanlivosti předpokládat, jej mohou vrátit v místě nákupu a dostanou zpět peníze. U stejného výrobku a totožného distributora se jedná již o opakovaný prohřešek.

Celý článek zde

 

Klamání zákazníků prodejcem drůbeže v Holešovické tržnici
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy z hlavního města odhalili při kontrole prodejce v Holešovické tržnici klamání spotřebitele ze strany jednoho z prodejců. Dotyčný na stánku nabízel k prodeji čerstvé drůbeží maso označené jako „farmářská drůbež“. Na svých webových stránkách zároveň prezentoval ve skutečnosti neexistující „vlastní chov“, z něhož mělo nabízené drůbeží maso pocházet.

Celý článek zde

 

Varování pro spotřebitele: salmonela v chlazeném kuřecím mase ze zahraničí
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje spotřebitele před nebezpečnou potravinou, CHLAZENÝ KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, šarže: 23313202, chov a porážka: Ukrajina, veterinární identifikační označení: SK10094 ES, zpracováno na: Slovensko, Výrobce: WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovensko.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: zapékací mísa OVEN DISH, AC ABSOLU CHIC, 19 cm x 30 cm
autor: HSHMP
Potravinářská inspekce zakázala 130 kg zelených čajů z Vietnamu s koktejlem až šesti pesticidů
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v rámci průběžných kontrol potravin z dovozu zjistila pět nevyhovujících šarží zelených čajů původem z Vietnamu o celkové hmotnosti 130 kg. Důvodem je nadlimitní přítomnost až šesti pesticidních látek v jednotlivých vzorcích.

Celý článek zde

 

SVS stahuje dvě zásilky kuřecího masa z Brazílie kvůli salmonelám
autor: SVS

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z trhu dvě zásilky kuřecího masa původem z Brazílie v celkovém množství přes 11 tun kvůli obsahu salmonel. V současné době probíhá stahování obou šarží od odběratelů, jimiž byla především stravovací zařízení. Bakterie byly zjištěny v rámci probíhající mimořádné kontrolní akce zaměřené na drůbeží maso ze zemí mimo Evropskou unii.

Celý článek zde

 

TESTY

Test proteinových mléčných výrobků 2023
autor: dTest

Možná jste si všimli, že se v posledních letech vedle běžných jogurtů nebo pudinků objevují podobné výrobky slibující vysoký obsah proteinu čili bílkovin. V laboratoři jsme nechali proklepnout šestnáct jogurtů, skyrů a dezertů. Každá z kategorií vyniká něčím jiným a každý si může vybrat, co mu nejlépe vyhovuje. Správná volba přitom nemusí být snadná. Zjistili jsme totiž, že ne všechny výrobky obsahují to, co slibují.

Celý článek zde

 

Test rostlinných roztíratelných tuků
autor: blesk.cz

Margarín vznikl coby levnější náhražka másla. Také je často vyzdvihován jako jeho zdravější alternativa. Jenže ani na jedno se vždy spoléhat nemůžeme. Rozdíly jsou v obsahu tuku, jeho kvalitě i v ceně..

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Potravinářská inspekce letos zjistila velmi vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů, nevyhovělo 45 % hodnocených zmrzlin a 64 % vzorků ledů
autor: SZPI

Průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce v letošní sezóně potvrdily, že velká část provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a točených zmrzlin a ledů do nápojů. Velmi vysoký podíl odebraných vzorků nesplnil požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií a takové potraviny představují riziko pro zdraví spotřebitele.

Celý článek zde

 

Svrčinová: Ve více než 60 procentech školních jídelen se výrazně přesoluje
zdroj: ČTK

Ve více než 60 procentech školních jídelen se výrazně přesoluje. Na dnešní konferenci Potravinářské komory ČR / Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny na to upozornila hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Hygienická služba ČR už v dubnu upozorňovala na to, že monitoring ve 165 školních jídelnách v loňském roce ukázal, že jen 11 procent z nich dodržuje standardy doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Svrčinová uvedla, že se dále bude věnovat vzdělávání pracovníků ve školním stravování a kontroly by se měly i v budoucnu vrátit do škol, kde se sůl nadužívala.

Celý článek zde

 

Dozor SVS v restauracích a jídelnách: závada letos v každé dvanácté provozovně
autor: SVS

Již řadu let inspektoři Státní veterinární správy provádějí také dozor nad hygienou a skladováním surovin živočišného původu v provozovnách veřejného stravování. V prvním pololetí letošního roku provedli v restauracích či jídelnách více než 1300 kontrol. Nějakou závadu zjistili ve 113 případech, tedy zhruba u každé dvanácté kontroly. Výše uložených pokut v prvních šesti měsících roku přesahuje půl milionu korun.

Celý článek zde

 

Srpnové nálezy v podnicích poskytujících stravovací služby opět předčily očekávání
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) průběžně dozoruje pražské provozovny poskytující stravovací služby. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. Jen v průběhu letošního srpna HSHMP provedla 224 takových kontrol. Oproti stejnému období předchozího roku je toto číslo o 83 kontrol vyšší. V některých provozovnách se vyskytla taková pochybení proti zásadám správné hygienické praxe, že muselo dojít v celkem 48 případech k udělení finančních sankcí v celkové částce 255 000,- Kč, což je o 76 000 Kč více než v srpnu roku loňského. Stejně tak celkový počet udělených sankcí činil letos v srpnu o 17 víc než v totožném časovém období roku předchozího.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti