Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Zákon č. 226/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

Nové účinné předpisy

Vyhláška č. 141/2023 Sb., o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku
Vyhláška č. 142/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.
Vyhláška č. 145/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Cíle návrhu:

Navrhovaná novela zruší § 4 odst. 7, který umožňuje kolísání teploty hluboce zmrazených potravin mezi -15°C a -18°C při skladování. Místo toho se bude uplatňovat obecné ustanovení § 4 odst. 5, které stanoví udržení teploty ve všech částech výrobku na minus 18°C nebo nižší. Návrh novely vyhlášky se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků, kteří vyrábějí a skladují hluboce zmrazené potraviny, a pro orgány dozoru k provádění kontrol.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7721835.htm

 

Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Cíle návrhu:

Vyhláška zpřesňuje označování balených vod. Dále také upravuje limity pesticidních látek a upravuje mikrobiologické požadavky na jakost balených vod, a to především požadavky na kolonie bakterií.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7230057.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc červenec.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1340 ze dne 26. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Varaždinsko bučino ulje“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1406 ze dne 28. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Bianco di Castelfranco Emilia“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1412 ze dne 29. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1413 ze dne 29. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Vins de la Corrèze“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1414 ze dne 29. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1415 ze dne 29. června 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta“ ( CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1418 ze dne 30. června 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu „Pic Saint-Loup“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1426 ze dne 3. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sebadas / Seadas / Sabadas / Seattas / Savadas / Sevadas di Sardegna“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1463 ze dne 10. července 2023, kterým se schvaluje úprava tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (“ Landwein', 'Qualitätswein', 'Kabinett/Kabinettwein', 'Spätlese/Spätlesewein', 'Auslese/Auslesewein', 'Strohwein', 'Schilfwein', 'Eiswein', 'Auschrenaeuswech/Aus' les/ Beerenauslesewein')
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1489 ze dne 13. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Edremit Zeytinyağı“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1531 ze dne 18. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1546 ze dne 26. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Pancetta de l'Ile de Beauté / Panzetta de l'Ile de Beauté“ (CHZO), “ Saucisson sec de l'Ile de Beauté / Salciccia de l'Ile de Beauté' (CHZO), 'Bulagna de l'Ile de Beauté' (CHZO) a 'Figatelli de l'Ile de Beauté / Figatellu de l'Ile de Beauté (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1547 ze dne 26. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Gower Salt Marsh Lamb“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1561 ze dne 26. července 2023, kterým se zamítá žádost o ochranu zeměpisného označení v souladu s čl. 52 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 („ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽ ԱՆ/sevani ishkhan' (CHOP)) (oznámeno pod dokumentem C(2023) 4903)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1571 ze dne 24. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Българско бяло саламурено сирене)DO/Bulgarsko byalo salamureno“

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2023/1536 ze dne 25. července 2023, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí nikotinu v některých výrobcích nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2020 ze dne 14. července 2020, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1361]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2020 ze dne 25. září 2020, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1384]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1557 ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise (EU) 2023/1428 ze dne 7. července 2023, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, pokud jde o mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1442 ze dne 11. července 2023, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, pokud jde o změny povolení látek a přidávání nových látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1510 ze dne 20. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity kadmia v tygřích ořechách a některých pěstovaných houbách (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ČERVENCE

SVS nařídila znehodnotit přes 80 kg produktů neznámého původu po datu spotřeby
autor: SVS

Při společné kontrole Státní veterinární správy a policie na odpočívadle dálnice D46 u Vyškova bylo zachyceno přes 80 kg potravin živočišného původu neznámého původu a s prošlým datem použitelnosti. Některé potraviny navíc vykazovaly smyslové změny, protože vozidlo nebylo vybaveno funkčním chlazením. Veterinární inspektoři proto nařídili neškodné odstranění všech těchto produktů. Živočišné produkty původně směřovaly na hudební festival v Ostravě-Vítkovicích.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce varuje před zmrazeným kuřecím výrobkem se salmonelou
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečné potraviny: Qualiko KUŘE BEZ DROBŮ, HLUBOCE ZMRAZENÉ, třída jakosti A.

Celý článek zde

 

ČOI kontrolovala zákaz prodeje alkoholu a tabáku
autor: ČOI

V 1. čtvrtletí tohoto roku proběhla kontrolní akce zaměřená na dodržování právních předpisů, které upravují nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret. Zejména se jednalo o kontrolu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Celý článek zde

 

Hygienici kontrolovali kvalitu zmrzliny a stánky s občerstvením
autor: Ministerstvo zdravotnictví

Před začátkem školních prázdnin ověřovali hygienici v ČR výrobu a prodej zmrzliny v restauracích, kavárnách a především v sezónních stáncích. Provedli celkem 473 kontrol. Dále bylo prověřeno celkem 751 stánků s občerstvením v rekreačních oblastech nebo v místech zvýšeného turistického ruchu. Výsledky v obou případech svědčí o nedodržování hygieny výroby.

Celý článek zde

 

Závad na farmářských trzích v prvním pololetí meziročně ubylo
autor: SVS

Státní veterinární správa stabilně zaměřuje své kontroly na prodej produktů živočišného původu na oblíbených farmářských trzích. Za první pololetí letošního roku veterinární inspektoři provedli v celé České republice přes 180 kontrol prodejců na trzích. U třinácti procent kontrol odhalili prohřešky. Při stánkovém prodeji během léta stoupá riziko nedodržení požadované hygieny potravin živočišného původu. Proto se významné množství kontrol odehrává právě v tomto období.

Celý článek zde

 

Česká republika opět získala status země bez výskytu ptačí chřipky
autor: SVS

Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH – World Organisation for Animal Health) oficiálně zveřejnila na svém webu informaci, že Česká republika je od 11. července 2023 prostá ptačí chřipky u drůbeže. Získání statusu představuje podstatný krok pro uvolnění obchodu s drůbeží a drůbežími produkty se třetími zeměmi (státy mimo EU). Zveřejněním na webu WOAH se stává status oficiální.

Celý článek zde

 

Aspartam: hodnocení nebezpečnosti rizika – JECFA potvrdila přijatelnou denní dávku 40 mg/kg na tělesnou hmotnost
autor: SZÚ

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), Světová zdravotnická organizace (WHO), Společný výbor odborníků pro potravinářské přídatné látky (JECFA) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) 14.7.2023 zveřejnily hodnocení vlivu necukerného sladidla aspartamu na zdraví.

Celý článek zde

 

KVS pro Zlínský kraj uložila letošní rekordní pokutu provozovateli za výskyt švábů a nepořádek na prodejně
autor: SVS

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj uložila dosud nejvyšší pokutu kontrolovanému subjektu v letošním roce. Společnost MASOPRODEJ, s.r.o. dostala pokutu ve výši 500 000 Kč za vážné závady v několika svých provozovnách v rámci Zlínského kraje. Mezi nejzávažnější přestupky patří hrubé dlouhodobé zanedbání hygienických postupů a výskyt švábů v prodejně. Na základě pokuty a dalších opatření provozovatel následně sám definitivně uzavřel jednu ze svých prodejen.

Celý článek zde

 

Vyšetření prokázalo zakázanou leukomalachitovou zeleň u sumečka afrického z Vietnamu
autor: SVS

Státní veterinární správa upozorňuje, že se na českém trhu objevily mražené filety sumečka afrického původem z Vietnamu, u nichž vyšetření prokázalo zakázanou látku – leukomalachitovou zeleň. Celkové množství ryb dodaných do České republiky činí přes 10 tun. Platný limit na přítomnost leukomalachitové zeleně byl v tomto případě překročen více než dvojnásobně. O případu byla ČR informována prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF) z Německa.

Celý článek zde

 

SVS pozastavila zásilku králičího masa z Číny obsahující salmonelu
autor: SVS

Státní veterinární správa pozastavila zásilku 21 tun mražených králičích hřbetů a stehen původem z Číny. Jedna z šarží této zásilky o hmotnosti přesahující tři tuny obsahovala salmonely a rezistentní kmen enterobakterií (ESBL). O přítomnosti zdravotně závadné potraviny na českém trhu informovaly SVS německé dozorové orgány, které nechaly maso vyšetřit, prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF). Výsledek vyšetření byl pozitivní na Salmonellu Enteritidis.

Celý článek zde

 

Přeprava drůbežích produktů v nevhodných teplotních podmínkách na Jablonecku
autor: SVS

Veterinární inspektoři z Libereckého kraje při společné kontrole s celníky odhalili přepravu 120 kilogramů potravin živočišného původu v nevyhovujících teplotních podmínkách.

Celý článek zde

 

TESTY

dTest: Test grilovacích klobás 2023
autor: dTest

Na gril se hodí kromě masa, zeleniny či sýra i uzeniny. Mezi ně se řadí i oblíbené klobásy, jejichž kvalitu jsme se rozhodli prověřit. Do laboratoře jsme poslali 13 výrobků a zjišťovali, jak jsou na tom s obsahem masa, soli či tuku. Neopomněli jsme ani senzorické hodnocení. Jedny klobásy příliš nepřesvědčily svými smyslovými kvalitami, další pak neobstály z hlediska dodržení deklarovaného obsahu tuku.

Celý článek zde

 

dTest: Test kolových nápojů 2023
autor: dTest

Coca-Cola, Pepsi Cola a jim podobné limonády mají jak své věrné fanoušky, tak širokou skupinu odpůrců. Jako důvod, proč se jim vyhýbat, se uvádí vysoký podíl cukru, přítomnost fosforu nebo jejich kyselý charakter. V testu jsme se na tyto sporné body podívali s vesměs očekávatelnými výsledky. Cukru je v kolových limonádách opravdu víc než dost – v půl litru okolo devíti kostek. Jeden z výrobků nás navíc nemile překvapil zamlčenými informacemi o složení.

Celý článek zde

 

Test maďarských gulášů v konzervě
autor: blesk.cz

Balíte si s sebou na túru konzervu maďarského guláše? Vězte, že někteří výrobci myslí na vaše záda! Umí totiž odlehčené konzervy! Dvě třetiny testovaných značek se nedrží slibované gramáže.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

30 kg nevyhovujících potravin při kontrole SVS v restauraci v centru Prahy
autor: SVS

Inspektorky Státní veterinární správy odhalily při kontrole orientální restaurace v Opletalově ulici v centru Prahy více než 30 kilogramů problematických potravin živočišného původu. Jednalo se konkrétně o zmrazené kuřecí stehenní řízky, kuřecí polotovar, hovězí maso a jehněčí lůj.

Celý článek zde

 

Za první pololetí roku 2023 provedli pražští hygienici ve stravovacích zařízeních 1382 kontrol
zdroj: HSHMP

Při kontrole provozoven poskytujících stravovací služby Hygienická stanice hlavního města Prahy v průběhu letošního prvního pololetí skutečně nezahálela: příslušných kontrol jednotlivých provozoven provedla celkem 1382, což je o 603 víc než za stejné období roku 2022. Za zjištěné závažnější prohřešky v letošním prvním pololetí udělila 231 finančních sankcí v celkové výši 1 224 300,- Kč. V prvním pololetí roku 2022 šlo o 166 udělených finančních sankcí v souhrnné částce 721 300,- Kč.

Celý článek zde

 

Více než polovina vzorků zmrzlin v Praze nesplnila hygienické normy
autor: HSHMP

Jak zjistila Hygienická stanice hlavního města Prahy, více než polovina vzorků zmrzlin odebraných letos od května do června v Praze nesplnila hygienické normy. Do konce června pražští hygienici odebrali 23 vzorků v 17 provozovnách. 12 vzorků nevyhovovalo požadavkům, protože v nich byly takzvané enterobakterie, které svědčí o nedodržování hygieny výroby. Bakterie způsobující onemocnění – Salmonella nebo Listeria monocytogenes – zjištěny nebyly.

Celý článek zde

 

Vyšší ceny jídel, nižší spropitné. Češi kvůli zdražování v restauracích škudlí
zdroj: idnes.cz

Obědy v restauračních zařízeních zdražily za poslední roky o třetinu. V celorepublikovém srovnání Češi zaplatí o 47 korun víc než před třemi lety, uvádí nejnovější Edenred Restaurant Index, který má MF DNES exkluzivně k dispozici. Klienti hospod na růst cen reagují po svém, chodí méně často a nedávají peníze navíc.

Celý článek zde

 

Obsazenost pražských hotelů byla v červnu 79 procent, v červenci klesne
zdroj: prazskypatriot.cz

Obsazenost pražských hotelů v červnu dosáhla 79 procent, meziročně byla o desetinu vyšší. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Data k červenci podle něj budou dostupná kolem poloviny srpna, předpokládá, že obsazenost v hlavním městě lehce přesáhne 70 procent a proti loňsku stoupne. Upozornil na to, že v červenci pražským hotelům chybí klientela z konferencí a korporátních akcí. Co se týče návštěvnosti historických památek, především v červenci ji ovlivňovaly vysoké teploty. Méně lidí se proti červnu podívalo například na Petřínskou rozhlednu, uvedla mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti