Upravit stránku

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin

Cíle návrhu:

Navrhuje se aktualizace vyhlášky č. 58/2018 Sb. a jejích příloh s cílem zvýšit ochranu spotřebitele a harmonizovat podmínky na trhu s potravinami, zejména doplňky stravy. Hlavním bodem novely je úprava § 5, který zakazuje přidávání nežádoucích látek do potravin. Nově se zaměřuje i na situace, kdy jsou tyto látky přirozenou součástí rostlin používaných při výrobě doplňků stravy. Rovněž se rozšiřuje příloha č. 2 o látky, jako je kratom, hexahydrokanabinol (HHC) a kratom extrakt, kvůli jejich zdravotním rizikům pro spotřebitele, zejména mládež.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7724556.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc listopad.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2452 ze dne 26. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Salinate de Turda (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2483 ze dne 6. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asparago verde di Canino (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2512 ze dne 8. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Requeijão da Madeira (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2535 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se schvalují změny Unie ve specifikaci pro chráněné označení původu (Dealu Mare (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2536 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se schvalují změny Unie ve specifikaci pro chráněné označení původu (Мелник (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2587 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se schvalují změny specifikace produktu pro lihovinu, jejíž název je zapsán jako zeměpisné označení (Eau-de-vie de vin de la Marne)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2588 ze dne 13. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poulet du Bourbonnais (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2597 ze dne 14. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Skedvi Bröd (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2624 ze dne 17. listopadu 2023 o registraci zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (Nagykörűi cseresznyepálinka)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2627 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Manteiga dos Açores (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2642 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de l'Île de Ré / Fleur de sel de l'Île de Ré (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2654 ze dne 21. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vit färsksaltad Östgötagurka (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2658 ze dne 21. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cebola da Madeira (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2665 ze dne 22. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Ayaş Domatesi (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2666 ze dne 22. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Irish Grass Fed Beef (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2681 ze dne 22. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Achill Island Sea Salt (CHOP))

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2652 ze dne 15. září 2023, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292, pokud jde o požadavky na vstup medu, masa, vysoce rafinovaných produktů, želatinových kapslí, produktů rybolovu do Unie a požadavky pro soukromou atestaci a o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o požadavky na soukromou atestaci pro složené produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2429 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny, některých zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a (EU) č. 1333/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2430 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví pravidla pro kontroly souladu s obchodními normami v odvětví ovoce a zeleniny, některé produkty zpracovaného ovoce a zeleniny a odvětví banánů
Přenesené nařízení Komise (EU) 2023/2464 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Přenesené nařízení Komise (EU) 2023/2465 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 589/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2466 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 78/2023 ze dne 28. dubna 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2234]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 110/2023 ze dne 28. dubna 2023, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/2263]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2023 ze dne 28. dubna 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2289]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2023 ze dne 28. dubna 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2291]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2664 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2023 ze dne 13. června 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2543]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 152/2023 ze dne 13. června 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/2549]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 175/2023 ze dne 13. června 2023, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/2571]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 176/2023 ze dne 13. června 2023, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/2572]
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1146 ze dne 7. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny a nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o kategorie produktů z révy vinné, enologické postupy a platná omezení (Úř. věst. L 208, 17. 8. 2018)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE LISTOPADU

Prodejce na farmářském trhu v Brně prodával uzeniny ve zcela nevyhovujících podmínkách
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy při kontrole na farmářském trhu v Brně-Králově Poli odhalili několik pochybení u prodejce masných výrobků. Jednalo se o neznámý původ potravin, nedodržení teplot u části produktů a nesplnění povinnosti chránit potraviny před kontaminaci z vnějšího prostředí. Část produktů byla plesnivých a je zde i podezření na zneužívání chráněného označení potraviny.

Celý článek zde

 

Na český trh se dostal francouzský sýr s obsahem nebezpečné bakterie
autor: SVS

Státní veterinární správa upozorňuje spotřebitele, že se na českém trhu prodával francouzský sýr Morbier, který by mohl obsahovat baktérie Escherichia coli produkující závadný shigatoxin. Na český trh směřovalo více než 100 kg tohoto výrobku. Prodával se zejména v některých menších prodejnách a také v obchodním řetězci Kaufland. SVS informace o přítomnosti zdravotně závadné potraviny obdržela od zahraničních dozorových orgánů prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Většinu výrobku se podařilo stáhnout z prodeje, menší část se však prodala.

Celý článek zde

 

Přeprava potravin při nevhodných teplotách na Litoměřicku
autor: SVS

Veterinární inspektoři z Ústeckého kraje při společné kontrole s celníky odhalili přepravu více než 350 kilogramů potravin živočišného původu v nevyhovujících teplotních podmínkách. Jednalo se o mořské plody, drůbež a ryby. Vzhledem k nepřiměřeným teplotám, nelze potraviny považovat za bezpečné, proto veterinární inspektoři rozhodli o jejich likvidaci.

Celý článek zde

 

Jakým způsobem je zvěřina uváděná na trh?
autor: SVS

Podzimní období je tradičně také obdobím intenzivního lovu zvěře. Na jídelních lístcích restaurací, na pultech obchodů i na stolech domácností se v podzimním období objevuje častěji než po zbytek roku zvěřina. Jedná se o potravinu živočišného původu, takže spadá do oblasti veterinárního dozoru. Je proto dobré si připomenout za jakých pravidel může být zvěřina uváděna na trh a jaká je úloha veterinárního dozoru v této oblasti.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR BC5000 rechargeable/disposable pod ve dvou příchutích
autor: Ministerstvo zdravotnictví
Spotřebu veterinárních antibiotik se daří v ČR dlouhodobě snižovat, je nižší než průměr EU
autor: SVS

V probíhajícím týdnu si zainteresované organizace z oblasti humánní a veterinární medicíny po celém světě, včetně Státní veterinární správy, připomínají Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Jeho cílem je upozornit na důležitost zodpovědného používání antibiotik. Pokud jde o veterinární oblast, je jistě pozitivní zprávou, že se spotřeba antibiotik v tuzemských chovech hospodářských zvířat dlouhodobě snižuje a je nižší, než činí průměr Evropské unie.

Celý článek zde

 

Kouřová aromata: Otázky a odpovědi s předsedou pracovní skupiny úřadu EFSA pro látky určené k aromatizaci
autor: KM EFSSA

Kouřová aromata slouží jako alternativa k tradičnímu uzení, které se dlouhodobě používá ke konzervaci některých potravin, jako jsou ryby, maso a mléčné výrobky. Proces uzení také mění jejich chuť.

Celý článek zde

 

V podzimním kole Sbírky potravin se vybralo rekordních 718 tun zboží pro potřebné
autor: SOCR ČR a ČFPB

Rekordní výsledek zaznamenalo letošní podzimní kolo celorepublikové Sbírky potravin, když v úterý 21. listopadu skončila možnost darování v on-line obchodech Billa e-shop, Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz. Dohromady se tak včetně sobotní akce 11. listopadu podařilo vybrat 646 tun potravin a 72 tun drogistického zboží.

Celý článek zde

 

Celníci zastavili dodávku s tunou závadného masa
autor: Celní správa ČR

Tisíc kilogramů mraženého kachního masa přepravovaného v nevyhovujících teplotních podmínkách odhalili v uplynulých dnech ústečtí celníci při silniční kontrole na Litoměřicku.

Celý článek zde

 

TESTY

Test slunečnicového oleje 2023
autor: dTest

O slunečnicovém oleji se můžeme dočíst, že není vhodný ke smažení. Tuto zažitou pravdu začaly v posledních letech nahlodávat nové odrůdy slunečnic produkující olej pozměněného složení. Jsme rádi, že vám můžeme v následujícím testu několik takových olejů představit a porovnat je s produkty z tradičních slunečnic. Výsledky přinášejí novou radu: i na slunečnicovém oleji se dá smažit, ale je potřeba vybrat ten správný.

Celý článek zde

 

Test vaječných likérů 2023
autor: blesk.cz

Pečeť prověřené kvality testu Blesku získaly hned tři vaječné likéry: Patří k nejlevnějším!

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Výsledky rozborů odebraných vzorků čerstvých ovocných/zeleninových šťáv z hlediska možného obsahu pesticidních látek
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se standardně věnuje státnímu zdravotnímu dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby. Navíc se zabývá také otázkami kvality produktů nabízených v těchto provozovnách a osvětou na poli průběžného vzdělávání spotřebitelské veřejnosti. Mimo jiné i za účelem ochrany zdraví spotřebitelů proto HSHMP v nedávné době navázala užší spolupráci se špičkovým odborným pracovištěm, Ústavem analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V rámci jednoho ze společně řešených témat se oba subjekty v letošním roce zaměřily na problematiku rizika reziduí (zbytků) pesticidů v čerstvě připravovaných šťávách podávaných spotřebitelům.

Celý článek zde

 

Pracovní dohody nově – plusy a mínusy
autor: Ing. Pavel Ludvík

Když v jídelně náhle vypadne kuchařka, často se zavolá domluvené paní, která má podepsanou dohodu, je doma a okamžitě přijde na pomoc. Nyní prý to bude možné jen omezeně a ještě se jí bude muset platit dovolená. Co je pravdy na těchto zprávách? Mohou jídelny i nadále využívat dohodáře?

Celý článek zde

 

Říjnové poznatky z některých pražských restaurací: plíseň na stěně ve skladu potravin, přípravně zeleniny a mrazicím zařízení
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy v říjnu letošního roku, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru, zkontrolovala 268 provozoven poskytujících stravovací služby. To je o 82 víc než ve stejném období roku přechozího. Pražští hygienici i v říjnu v některých provozovnách identifikovali pochybení proti zásadám správné hygienické praxe, za která byli nuceni vyměřit 40 finančních sankcí v celkové výši 230 000,- Kč.

Celý článek zde

 

Převlékání a osobní hygiena kuchařek – pohled hygienika
autor: MUDr. Eva Lysá

Kde jsou ve školních jídelnách nejčastější „bolavá místa“ v souvislosti s převlékáním a osobní hygienou? Jaké jsou cesty k jejich nápravě? Shrnujeme zkušenosti z kontrol a přinášíme vám doporučení a tipy z praxe hygienika.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti