Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Vyhláška č. 347/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách
Vyhláška č. 371/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Nové účinné předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 296/2023 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023

Připravovaná legislativa ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, a další související zákony

Cíle návrhu:

Navrhovaný zákon podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje odpad. Plánuje zavedení zálohového systému pro plastové a kovové nápojové lahve do roku 2029, s cílem recyklovat alespoň 90 % těchto obalů. Cílem je také zajistit, aby plasty obsažené v nápojových lahvích dosáhly alespoň 25 % recyklovaných materiálů do roku 2025 a 30 % do roku 2030. Zákon má dále minimalizovat littering a podporovat třídění odpadů, zlepšit recyklaci a zamezit kontaminaci materiálů. Tento návrh má za cíl plnit stanovené evropské směrnice týkající se sběru a recyklace obalů, s možností vyjímky ze zavedení zálohového systému při dosažení vysoké míry zpětného odběru nápojových obalů. Novela také upravuje situaci týkající se reklamních letáků v tříděném odpadu, aby odpovídala principu rozšířené odpovědnosti výrobce.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7807902.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc prosinec.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2706 ze dne 27. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Maraş Tarhanası (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2714 ze dne 27. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2715 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace produktu pro chráněné zeměpisné označení Huîtres Marennes Oléron
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2728 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace produktu pro chráněné označení původu Pecorino Crotonese
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2737 ze dne 30. listopadu 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Jabłka grójeckie (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2739 ze dne 30. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2746 ze dne 30. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ezine Peyniri (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2762 ze dne 5. prosince 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Meso crne slavonske svinje (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2813 ze dne 11. prosince 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Algarve (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2814 ze dne 11. prosince 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení (Tejo (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2824 ze dne 11. prosince 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu Emilia-Romagna (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2872 ze dne 13. prosince 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2887 ze dne 20. prosince 2023, kterým se schvaluje úprava tradičního výrazu v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 – Vino generoso de licor
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2889 ze dne 15. prosince 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro chráněné zeměpisné označení Marchfeldspargel
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2893 ze dne 15. prosince 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Φακή Εγκλουβής / Faki Eglouvis (CHOP)]

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2847 ze dne 20. prosince 2023, kterým se povoluje uvádění biomasy z buněčné kultury plodů jabloně na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2851 ze dne 20. prosince 2023, kterým se povoluje uvádění částečně hydrolyzovaných bílkovin z utraceného ječmene (Hordeum vulgare) a rýže (Oryza sativa) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2852 ze dne 20. prosince 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/1581, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny oleoresin bohaté na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis (Text s významem pro EHP)

Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2782 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 401/2006 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2783 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů v potravinách a kterým se zrušuje nařízení (EU) 2015/705 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2785 ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2834 ze dne 10. října 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o dovoz v odvětvích rýže, obilovin, cukru a chmele

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE PROSINCE

Potravinářská inspekce má možnost blokovat zahraniční weby ohrožující spotřebitele
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vlastní kontrolou i přes podněty spotřebitelů zjišťuje rostoucí počet nezákonných webových stránek provozovaných ze zahraničí, které cílí na tuzemského spotřebitele. E-shopy nabízejí zboží v českém jazyce, umožňují platby v českých korunách i zasílání do ČR. Jsou-li jejich provozovatelé usazení mimo území EU, nelze u nich efektivně vymáhat dodržování tuzemských a evropských právních předpisů. Velmi často také dochází k tomu, že žádný provozovatel není na internetové stránce identifikován, ačkoliv to právní předpisy vyžadují. Někteří provozovatelé zneužívají možnosti, které se s internetovým prodejem pojí, a vystavují tuzemské spotřebitele klamavým praktikám, nebo dokonce nabízejí potraviny nebezpečné. Nelegální praktiky při internetovém prodeji se nejčastěji týkají doplňků stravy.

Celý článek zde

 

Závažná porušení předpisů při prodeji potravin v brněnské tržnici Vinamo
autor: SVS

Inspektorky Státní veterinární správy zjistily při kontrole v asijské tržnici Vinamo v Olomoucké ulici v Brně několik závažných porušení předpisů při prodeji produktů živočišného původu. Jednalo se o prodej potravin, které se v ČR nesmí prodávat, prodej potravin neznámého původu či prodej uzenin z vlastní nelegální výrobny.

Celý článek zde

 

Černá pálenice v Chropyni
autor: Celní správa ČR

Téměř 195 litrů zpracovaného ovocného destilátu v mnoha nádobách různorodého objemu, dále kompletní výrobní destilační zařízení pro výrobu lihu zajistili zlínští celníci v posledním listopadovém týdnu v obci Chropyně. Oproti jiným podobným případům byl „přístroj ke zpracování“ v poměrně kultivovaném stavu, což však nijak nesnižuje míru závažnosti protiprávního jednání pachatele, za které mu může být uložena pokuta až do výše 10 milionů korun, souběžně s propadnutím výrobního zařízení ve prospěch státu, s určením k následné likvidaci. Únik na spotřební dani byl po ověření objemového procenta lihu vyčíslen ve výši 28 843 korun.

Celý článek zde

 

Varování pro spotřebitele: dva případy salmonely v chlazeném kuřecím mase ze zahraničí
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce na základě průběžných výsledků plánované mimořádné mikrobiologické kontroly varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečného kuřecího masa. Laboratorní rozbor u nich potvrdil přítomnost bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza.

Celý článek zde

 

SVS odhalila nelegální prodej masa a masných výrobků na sociálních sítích
autor: SVS

Státní veterinární správa odhalila nelegální prodej masa a masných výrobků prostřednictvím sociální sítě Facebook. Pražští veterinární inspektoři ve spolupráci s Policií ČR v rámci kontroly zabavili přes 180 kilogramů potravin neznámého původu a nechali je zlikvidovat.

Celý článek zde

 

Klasa slaví 20 let těch nejkvalitnějších surovin
autor: Akademie kvality

Značka KLASA podporuje tuzemské výrobce a slouží k lepší identifikaci kvalitních potravinářských produktů a prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Dává zároveň jistotu, že kvalita výrobků je stálá, včetně dodržování hygienických a technologických postupů a je pravidelně kontrolována dozorovými orgány, což podtrhuje důvěryhodnost značky a záruku kvality. V současnost je držitelem značky přes 900 produktů z více než 260 podniků tuzemského potravinářského trhu.

Celý článek zde

 

Kontrola Potravinářské inspekce: 77 % online prodejců tabákových výrobků a nikotinových sáčků neplní své povinnosti
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v rámci cílené kontrolní akce prověřovala internetové prodejce tabákových výrobků a nikotinových sáčků (bez obsahu tabáku), zda plní všechny zákonem stanovené podmínky při ověřování věku nakupujících. Z celkem 22 kontrolovaných e-shopů inspektoři zjistili nedodržení povinností u 17 z nich – neměli zavedený elektronický systém pro jednoznačné ověřování věku nakupujících a umožnili tak nákup tabákových výrobků a nikotinových sáčků i nezletilým osobám.

Celý článek zde

 

Závažná porušení předpisů ze strany prodejce zabíjačkových specialit na vánočních trzích v Opavě
autor: SVS

Veterinární inspektoři z Moravskoslezského kraje odhalili při kontrole na vánočních trzích v centru Opavy řadu závažných závad u stánkového prodejce zabíjačkových specialit a dalších masných výrobků. Produkty nebyly chráněny před vnější kontaminací, část z nich byla skladovaná v nevhodných teplotách, či nebyla správně označena. U části produktů bylo prodlužováno původní datum spotřeby. Na stánku se v době kontroly nacházelo zhruba 200 kg potravin.

Celý článek zde

 

SVS varuje spotřebitele před sýrem z Francie obsahujícím nebezpečné baktérie
autor: SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že se na českém trhu prodával francouzský sýr Morbier, který obsahuje baktérie Escherichia coli produkující nebezpečný shigatoxin. Na český trh se dostalo necelých 50 kg výrobku. Prodával se v několika malých specializovaných prodejnách. SVS informace o přítomnosti závadné potraviny obdržela od francouzských dozorových orgánů prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Větší část výrobku se již podařilo stáhnout z prodeje a zlikvidovat, minimálně 15 kilogramů se však prodalo konečným spotřebitelům. Lidé, kteří výrobek zakoupili, by jej v žádném případě neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu.

Celý článek zde

 

Kontrola SZPI: dvě třetiny hodnocených olivových olejů porušily předpisy
autor: SZPI

Pravidelné kontroly olivových olejů ukazují, že se do ČR dovážejí výrobky, které svými charakteristickými vlastnostmi často neodpovídají deklarované kategorii a indikují, že dovozci podceňují schopnost dozorových orgánů v ČR hodnotit jakost olivových olejů. Přestože ČR není produkční zemí tohoto typu potraviny, úroveň kontroly olivových olejů v tuzemsku se uskutečňuje dle standardů kladených evropskými právními předpisy, a to za využití akreditovaných laboratoří v tuzemsku i zahraničí.

Celý článek zde

 

Varování pro spotřebitele: salmonela v hluboce zmrazeném husím mase ze zahraničí
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nebezpečnou potravinou HUSA HLUBOCE ZMRAZENÁ S DROBY, TŘÍDA JAKOSTI „A“, šarže: 231330, datum minimální trvanlivosti (při -18 °C) do: 30.09.2025, hmotnost á 3000 g, země původu: Maďarsko, veterinární identifikační označení: HU 332 EK, výrobce: TRANZIT-FOOD KFT., H-4362 NYÍRGELSE, DEBRECENI ÚT 1, Maďarsko.

Celý článek zde

 

TESTY

dTest – Test mražených ryb 2023
autor: dTest

Spotřebitelská organizace dTest vybrala pro testování dva zástupce dravých ryb: mořské štiky alias hejky alias štikozubce a lososy. Pro co nejpestřejší výběr organizace dTest nakoupila v obchodních řetězcích mražené ryby různých forem – celé i filety – odchycené či odchované v různých místech světa. Kromě pátrání po nežádoucích PFAS byla testována i přítomnost těžkých kovů a množství obsažené vody.

Celý článek zde

 

Test bramborových salátů 2023
autor: blesk.cz

Receptů na bramborový salát je spousta, nicméně klasika se neobejde bez poctivé majonézy – tedy takové, kterou tvoří převážně tuk, jenž je nositelem chuti. Výsledky laboratoře ale ukazují, že někteří výrobci na poctivé majonéze šetří.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Nevymlouváme se. Zdražují obaly, voda, energie o stovky procent, hájí šéfka potravinářů růst cen
zdroj: irozhlas.cz

Světové ceny potravin v listopadu zůstaly proti předchozímu měsíci celkově beze změny. Index organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO vykazuje pokles téměř o jedenáct procent, což znamená snížení cen potravin. V Česku se ale podle vyjádření obchodních řetězců mají potraviny od ledna naopak zdražit. „Zvedají se ceny obalů a odpadů, zdražuje se vodné i stočné. To není žádná výmluva,“ vysvětluje prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Celý článek zde

 

Předražené školní obědy a kde schází jídlo končící v taškách kuchařek?
autor: M. V. Stránská

Někdo se rozčiluje, že jsou školní obědy drahé. Jinému se jeví levné. Kuchařky křičí, že mají malé platy a domů každý den odcházejí s naditými taškami plnými jídla. Nemělo by to jídlo někde chybět?

Celý článek zde

 

Ročně se vyhodí třetina vyprodukovaného jídla. Proti plýtvání pomáhají slevy i umělá inteligence
zdroj: cc.cz

Potravinové banky, azylové domy či myslivny. To jsou místa, kam mohou putovat neprodané potraviny. Některé ale najdou oklikou cestu i k zákazníkům.

Celý článek zde

 

Co “zajímavého” hygienici objevili v některých pražských restauracích v listopadu?
zdroj: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP) letos v listopadu provedla celkem 209 kontrol provozoven poskytujících stravovací služby. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. To je o 71 víc než ve stejném období předchozího roku. I když většina provozoven při kontrolách obstála, našly se i v listopadu takové, které dobrou vizitku svému oboru nedělají. Za zjištěné nedostatky musela HSHMP udělit finanční sankce za celkových 163 000,- Kč. Ve srovnání s listopadem 2022 je letošní částka o 18 500,- Kč vyšší.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti